Optilene® Mesh LP

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Mycket lätt nät med tunna väggar och full transparens

Optilene® Mesh LP är ett nät​​implantat för förstärkning av bindvävsstrukturer. Det är konstruerat av monofilamentpolypropen, som har stickats till ett tunt och elastiskt formstabilt nät. Efter implantation anpassas Optilene® Mesh Elastic efter bindvävens längs- och tvärgående expansion. Optilene® Mesh Elastic har inga oberoende farmakologiska egenskaper. Polypropylennätet är biostabilt och bryts inte ned i kroppen.

Indikation

Förstärkande material i försvagad bindväv:

  • För proteshernioplastik
  • För rekonstruktion av bröstkorgsväggen
  • För förstärkning av av bindvävsvävnad om ett icke-resorberbart förstärkningsmaterial krävs

Optilene® Mesh LP är lämpligt för både konventionell och laparoskopisk användning.

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär