Askina® Calgitrol® Ag

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Silveralginat sårförband

Askina® Calgitrol® patenterade matrixsammansättning kombinerar kalciumalginat och silveralginat med 10 % bundet vatten. Vid kontakt med sårexudat bildas en mjuk gel av matrixen som möjliggör frisättning av silverjoner till såret.
Askina® Calgitrol® Ag är ett teknologiskt avancerat sårförband som kombinerar barriäreffektiviteten hos joniskt silver med absorptionskapaciteten hos kalciumalginat och polyuretanskum.

Fördelar

 • Mycket effektiv
 • Ingen aktivering behövs - produkten är klar att använda
 • Aktiv omgående - bakteriemängden minskas avsevärt inom de 30 första minutrarna
 • Aktiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer, inkl MRSA
 • Bibehållen antimikrobiell effekt i upp till 7 dagar
 • Atraumatiskt borttagande
 • Ger inga fläckar

Kontraindikationer

Ska inte användas på patienter som är dokumenterat känsliga för alginat eller silver. Ska inte heller användas där närvaro av metall är kontraindicerat. Kontraindicerat för infektionssår som tuberkulos, syfilis och djup svampinfektion samt för tredje gradens brännskador.

Indikation

För sår som är kritiskt koloniserade till infekterade och måttligt till kraftigt exuderande:

 • Trycksår i stadie IV
 • Venösa och arteriella bensår
 • Diabetesfotsår
 • Andra gradens brännskador
 • Traumatiska sår
 • Donationsområden.

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret

Relaterade produkter

Askina® Calgitrol® Paste
Mer
Askina® Calgitrol® Thin
Mer