INFORMATION GÄLLANDE LEVERANSER SJUKVÅRDEN MED ANLEDNING AV COVID-19

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

INFORMATION GÄLLANDE LEVERANSER TILL SJUKVÅRDEN MED ANLEDNING AV COVID-19

Vi ser för närvarande en konstant ökning av patienter infekterade med coronavirus världen över. De flesta av dem får endast lindriga influensaliknande symtom. Dock kommer en del av patienterna att utveckla svåra komplikationer. För dessa patienter krävs intensivvårds-behandling med tidig ventilation för ett gynnsamt resultat. Detta gör att efterfrågan på i princip samtliga produkter som används inom Intensivvården samt desinfektionsmedel och tvål ökat långt över förväntan.

Efterfrågan ökar på liknande sätt samtidigt från hela världen och på B. Braun arbetar vi intensivt på samtliga nivåer samt överväger omsorgsfullt situationen för berörda produkter på daglig basis och utför prioriteringar och styr vår produktion. Vi gör vårt yttersta i denna situation för att maximera produktionen i våra tillverkningsanläggningar och säkerställa leveranser trots utmaningar inom de globala logistikkedjorna. Vi ökar, där så är möjligt, vår produktionskapacitet bland annat genom att tillsätta fler dygnsarbetsskift och vi har i många fall även infört nattarbete för att öka produktionen ytterligare. Beredskapsplaner finns på plats och fabrikerna körs för närvarande utan avbrott.

Vi vill gärna beskriva vilka principer som tillämpas såväl globalt samt lokalt i enskilda länder gällande beslut om prioritering och fördelning av produkter:

  • Vi försörjer i första hand våra avtalskunder och gör allt vi kan för att hjälpa samtliga regioner oavsett avtalssituation.  
  • Vi prioriterar volymer för akut behandling av COVID-19 världen över och produkterna som tillverkas går direkt ut till kund för att används i vården. I dagsläget finns inga möjligheter att ytterligare öka tillverkningen för att fylla på buffertlager.
  • Vi undersöker möjligheten att kunna erbjuda icke landspecifika produkter vilket skulle kunna ytterligare öka vår produktions- och leveranskapacitet. Detta gäller bland annat läkemedel.
  • I Sverige har vi även kontakt med Socialstyrelsen som har fått regeringens uppdrag att säkerställa och fördela medicintekniska produkter inom Sverige.

Vi ber Er att fortsätta använda de ordinarie kanalerna för orderbeställning.  Vi prioriterar våra resurser på direkta aktiviteter för att få ut produkter i vården vilket gör att vi har svårt att ge svar på generella frågeställningar kring lager- och logistiksituationer. Vi ber Er att ha förståelse för detta. Vår personal och kundservice står till tjänst för att hjälpa till med era frågor.