Medical Device Regulation, MDR

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Information om det europeiska regelverket om medicintekniska produkter MDR

Information om MDR-implementeringen hos B. Braun

I maj 2020 avslutas övergångsperioden för den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter, MDR, med många nya regler och utmaningar för alla inblandade. Det nya regelverket ersätter de två direktiven MDD (Medical Device Directive) och AIMDD (Active Implantable Medical Device Directive). Fram till 26 maj 2024 kommer MDD-certifikat att behålla sin giltighet (t.ex. för produkter i riskklass II och III) såvida det inte krävs att ett MDD-certifikat ersätts av ett MDR-certifikat. Efter 26 maj 2025 får produkter med MDD-certifikat inte längre släppas ut på marknaden.

B. Braun har initierat omfattande åtgärder för att säkerställa implementeringen av MDR för att kunna erbjuda kunderna tillförlitlighet i produktutbudet. Ett av B. Brauns viktigaste anmälda organ (Notified Body), TÜV Süd, MDR-godkändes som det andra i världen i maj 2019. Ytterligare anmälda organ som övervakar B. Brauns medicintekniska produkter har också blivit utsedda under MDR eller är i certifieringsprocessen.

Mer information om MDR-implementeringen hos B. Braun hittar du på vår globala hemsida.