B. Braun Medical AB

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Divisioner B. Braun Medical AB

Inom Aesculap fokuserar vi på produkter och tjänster för kärnprocesser inom kirurgi. Produktsortimentet omfattar kirurgiska instrument och instrument för öppna eller minimalt invasiva ingrepp, implantat (t.ex. för ortopedi, neurokirurgi och ryggradskirurgi), kirurgiska suturer, containrar, motor- och navigeringssystem samt produkter för kardiologi. Aesculap har fler än 8 000 anställda och tillverkningen av produkterna sker i ett flertal länder världen över.

Inom Hospital Care arbetar vi ständigt för att erbjuda sjukhus och andra vårdinrättningar högkvalitativa medicintekniska instrument och farmaceutiska produkter för vård och intensivvård. Vårt produktsortiment kompletteras av service och tjänster som är skräddarsydda för att passa kundens behov.

Fokus för divisionen är infusionsterapi, men inom Hospital Care arbetar vi också med en rad andra verksamhetsområden för att bidra till en bättre sjukvård. Några av dessa områden är regional anestesi, intravenös anestesi och parenteral nutrition.

Hospital Care har även en underdivision – Hospital Care Industry – som arbetar mot industrikunder.

Hospital Care Industry - B. Braun OEM

Som en del av Hospital Care-divisionen levererar Hospital Care Industry systembyggda lösningar till företag inom sjukvårdsindustrin.

Allt du behöver samlat hos ett och samma företag

Vår expertis inom farmaceutisk/medicinsk teknik, kombinerad med omfattande tillverkningsresurser, gör era önskemål möjliga.

Vänd er till oss på Hospital Care Industry - B. Braun OEM för:
- farmaceutiska lösningar
- engångsmaterial
- produktvariationer och –kombinationer
- produkter med egen etikett
- stöd vad gäller utveckling och registrering

Avitum erbjuder systemen och tjänsteleverantörer för extrakorporeal blodbehandling och produkter för hemsjukvård. Vi erbjuder också produkter för vård av kroniskt sjuka och för patienter som kräver vård under en längre tid. Divisionens verksamhetsområden är bland annat stomi, urologi, sårvård samt desinfektion, hygien och dialys. Inom extrakorporeal blodbehandling erbjuder vi alla relevanta behandlingsmetoder, predialys program, och samarbetar med lokala transplantationsorganisationer. 

Kontakta oss på kundservice

Vad du än kan behöva veta är det till oss du bör vända dig. Till vår hjälp har vi givetvis produkt- och distriktschefer, daglig kontakt med moderbolaget samt vår erfarenhet. Det vi inte vet idag har vi tagit reda på till imorgon!

Kontoret har öppet mellan 08.00-16.30 måndag-torsdag och fredagar 08.00-16.00.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige