whistleblower

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Speak up!

Whistleblower-system för att rapportera överträdelser av Compliance

Vi arbetar i en mycket reglerad bransch som kräver strikt följsamhet av lagar, regler, standarder och förordningar som kan vara komplexa. Bristande Compliance kan få betydande påföljder för företaget, ledningen och/eller en/flera anställda. 

Vår Compliance Officer är behöriga och skyldiga att ta emot information och klagomål rörande överträdelser av B. Brauns uppförandekoder. De är ansvariga att informera ledningen om överträdelser av Compliance, att föreslå lämpliga åtgärder och att informera andra viktiga akturiteter inom företaget, exempelvis; Internrevision, ansvarig juridisk avdelning och Group Compliance Office, som i sin tur ska informera styrelsen om ärendet. Group Compliance Office måste säkerställa att revisorer involveras i den utsträckning som behövs.

För att säkerställa Compliance måste alla anställda hos B. Braun rapportera eventuella misstänkta / potentiella brott mot uppförandekoden eller lagen.

Lämpliga kommunikationskanaler har etablerats och hanteras utav Compliance Officer. Alla rapporter om misstänkt bristande Compliance kommer att undersökas på lämpligt sätt, och korrigerande åtgärder kommer att vidtas vid behov för att ytterligare förbättra B. Brauns Whistleblow-system. B. Braun Group förbjuder alla typer av trakassering mot en anställd eller tredje-part pågrund av rapportering utav överträdelse eller misstänkt överträdelse av Compliance.

Anmälningar kan skickas till Compliance Office på ett antal sätt. Post, telefon, personligt möte,  e-post samt vårt whislteblow formulär på vår hemsida och interna nätverk, är alla möjliga metoder. Det är viktigt att följande frågor besvaras i din anmälan.

En anmälan ska tydliggöra vem avsändaren är. Endast om avsändaren lätt kan identifieras kan en effektiv dialog inledas. Ett undantag för anonyma meddelanden förklaras i slutet av dessa frågor.

En anmälan ska utformas på ett sätt som gör det möjligt att fastställa vad som faktiskt ligger till grund för anmälan. Observera att vår Compliance Officer förväntas få all fakta kring händelseförloppet. Ytterligare information kan ibland behövas för att få en bättre helhetsbild och därför är det bäst att inte skicka en anonym anmälan. För information om vilket innehåll som inte är lämpligt i en anmälan, se "Vilka frågor får inte meddelas via whistleblower-systemet".

Det är viktigt att vara specifik på när händelseförloppet inträffades så att ansvarstagandet samt andra faktorer relaterat till händelsen kan fördelas på ett lämpligt sätt. Anmälan bör göras så fort som möjligt (generellt sätt inom några dagar). Det finns lite att göra åt en händelse som ägde rum för länge sedan, skicka därför en anmälan så fort det går.

Den plats där händelsen inträffade bör inkluderas i din anmälan, försök att vara så specifik som möjligt. Vänligen svara på följande punkter: Land, plats, anläggning, division och avdelning om så är möjligt.   

Anonyma meddelanden avviker från mönstret som beskrivs ovan. För att göra din anmälan anonym, vänligen skicka in den via ett e-postkonto som förhindrar att du kan identifieras personligen, till exempel från en adress som du själv har skapat. När du sammanställer din anmälan bör du fokusera på frågan om VAD (se punkt 2 ovan). Alla detaljer du ger i relation till platser och tider måste vara noggrant utvalda för att förhindra chansen att identifiera dig. Ytterligare förfrågningar kan dock fortfarande vara nödvändiga, vi ber dig därför hålla regelbunden koll på din inkorg (på din anonyma e-postkonto). Vi garanterar att all data och personliga rättigheter avseende meddelanden som görs via whistleblower-systemet kommer att skyddas i högsta möjliga grad. Stort tack på förhand för ditt stöd!

Skicka din anmälan här 

check_circle

Your request could not be submitted. Please try again.

warning