B. Braun Avitum AB

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Faktaredovisning för njurenheten i Visby

Företagsledning och ägare
Uppgifter om B.Braun finns på Alla Bolag
Svenskt bolag: B. Braun Avitum AB
VD: Torbjörn Lund
Moderbolag: B. Braun Avitum AG

Njurenheten i Visby
Mellan perioden 2018-09-01 till 2023-08-31 så har B. Braun Avitum AB ansvarat för och drivit njurenheten i Visby. Sedan 1 september 2023 har ansvaret för drift och verksamhet tagits över av region Gotland. För kontakt hänvisar vi till www.gotland.se/1027

Kvalitet
B. Braun Avitums kvalitetsarbete är nationellt anpassat utifrån globala Avitums certifierade kvalitetsledningssystem samt det svenska regelverket för hälso- och sjukvård. Ledningssystemet gör att vi kan planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten för bästa möjliga patientresultat. Vårt mål är att leverera de bästa kvalitetstjänsterna för att tillgodose våra kunders krav och förbättra livskvaliteten för njurpatienterna.

Vi har förmåga och kapacitet att erbjuda hela bredden av dialysvård med tillgång till ny teknik, system och produkter. Kvalitetssäkringsprogrammen är utformade för att ge kontinuerlig spårning av nyckeltal, vilket visar förbättringar i resultat över tiden.

Alla dialyskliniker är utrustade med toppmodern teknik. Vare sig om patienten befinner sig i Frankrike, Indien eller Sydafrika, kan patienten vara säker på att få stöd och behandlas i enlighet med moderna riktlinjer vid alla tidpunkter då vi arbetar enligt certifikaten ISO 9001 Kvalitetscertifikat och Good Dialysis Practice (GDP).

Företagsadress:
B. Braun Avitum AB
Box 110
182 12 Danderyd