B. Braun Avitum AB

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför kompletterat vi vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress:
Njurenheten Visby
Lasarettsgatan 3
621 55 Visby
0498-205560

Företagsadress:
B. Braun Avitum AB
B. Braun Avitum AB Box 110
182 12 Danderyd
08-634 34 00

På vår enhet i Visby har vi 1,0 läkartjänster där läkare med specialistkompetens inom njursjukvård/internmedicin arbetar på vår mottagning och inom vår dialysverksamhet. Under avtalsperioden kommer vi att öka upp läkartätheten till 1.75 läkartjänster.
Vi har 10 st sjuksköterskor med varierad anställningstid på enheten, samtliga har kompetensutveckling inom dialysverksamhet. Vi har en undersköterska och ett biträde samt 2 st läkarsekreterare som vardera arbetar 50%.

Sjukfrånvaro redovisas årligen i procentuella tal.

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning och ägare
VD: Torbjörn Lund
Ägare: B. Braun Avitum AG
Styrelse och övriga uppgifter hittar ni på Alla Bolag, https://www.allabolag.se/5591393649/b-braun-avitum-ab

Kvalitet

B.Braun Avitums kvalitetsarbete är nationellt anpassat utifrån globala Avitums certifierade kvalitetsledningssystem samt det svenska regelverket för hälso- och sjukvård. Ledningssystemet gör att vi kan planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten för bästa möjliga patientresultat. Vårt mål är att leverera de bästa kvalitetstjänsterna för att tillgodose våra kunders krav och förbättra livskvaliteten för njurpatienterna. Efter allt patienten är förstås den viktigaste komponenten för företaget. Vi har förmågan att erbjuda det fullständiga bredden av vård i dialys med tillgång till ny teknik, system och produkter. Kvalitetssäkringsprogrammen är utformade för att ge kontinuerlig spårning av nyckeltal, vilket visar förbättringar i resultat över tiden.

Alla centraler är utrustade med toppmodern teknik och vare sig om patienten befinner sig i Frankrike, Indien eller Sydafrika, kan patienten vara säker på att få stöd och behandlas i enlighet med moderna riktlinjer vid alla tidpunkter då vi arbetar enligt EN ISO 9001 Kvalitetscertifikat och Good Dialysis Practice certifikat.