B. Braun Avitum AB

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Faktaredovisning för njurenheten i Visby

Företagsledning och ägare

Uppgifter om B.Braun finns på Alla Bolag

Svenskt bolag: B. Braun Avitum AB
VD: Torbjörn Lund
Moderbolag: B. Braun Avitum AG

Personal
På vår enhet i Visby finns två läkare som båda har specialistkompetens inom njursjukvård och internmedicin. Vi har 10 sjuksköterskor med varierad anställningstid på enheten; samtliga har kompetensutveckling inom dialysverksamhet. Vi har en undersköterska och ett biträde samt två läkarsekreterare som vardera arbetar 50 %.
Sjukfrånvaro redovisas årligen i procentuella tal.
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Kvalitet
B. Braun Avitums kvalitetsarbete är nationellt anpassat utifrån globala Avitums certifierade kvalitetsledningssystem samt det svenska regelverket för hälso- och sjukvård. Ledningssystemet gör att vi kan planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten för bästa möjliga patientresultat. Vårt mål är att leverera de bästa kvalitetstjänsterna för att tillgodose våra kunders krav och förbättra livskvaliteten för njurpatienterna.

Vi har förmåga och kapacitet att erbjuda hela bredden av dialysvård med tillgång till ny teknik, system och produkter. Kvalitetssäkringsprogrammen är utformade för att ge kontinuerlig spårning av nyckeltal, vilket visar förbättringar i resultat över tiden.

Alla dialyskliniker är utrustade med toppmodern teknik. Vare sig om patienten befinner sig i Frankrike, Indien eller Sydafrika, kan patienten vara säker på att få stöd och behandlas i enlighet med moderna riktlinjer vid alla tidpunkter då vi arbetar enligt certifikaten ISO 9001 Kvalitetscertifikat och Good Dialysis Practice (GDP).

Besöksadress:
Njurenheten Visby
Lasarettsgatan 3
621 55 Visby
Företagsadress:
B. Braun Avitum AB
Box 110
182 12 Danderyd