Kampen mot antibiotikaresistens

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Kampen mot antibiotikaresistens

Kampen mot multiresistenta bakterier kan övervinnas med hjälp av bakteriofager.

Det är en del av Dr. Christine Rohdes jobb att fiska i grumligt vatten. Som mikrobiolog på DSMZ, Leibniz Institute's German Collection of Microorganisms & Cell Cultures letar hon efter bakteriofager, även så kallat fager, som kan hittas i naturen och är virus som infekterar bakterier. Dessa agerar som naturliga fiender mot farliga bakterier och är samtidigt ofarliga för människor.

Sedan urminnes tider har fager kontrollerat antalet bakterier i världen. En tredjedel av den totala bakteriemassan förstörs kontinuerligt av fager. Experter uppskattar att antalet fagpartiklar på jorden till 10³². I och med den nuvarande krisen med allt ineffektiv antibiotika och multiresistenta organismer tar forskare och läkare en intensiv titt på fager.

En alternativ hållbar lösning mot antibiotikaresistens

Intresset för mikrofager växer allt mer då kampen mot bakterier på sjukhus också skulle kunna genomföras med hjälp av alternativa metoder, såsom behandling med bakteriofager. Christine Rohde och hennes kollegor ut till reningsverk, floder, betesmarker för boskap för att leta efter rätt typ av lytiska fager som kan sätta stopp för farliga patogener som Staphylococcus aureus (2), den livshotande bakterien Clostridium difficile som orsakar diarré eller gramnegativa stavbakterier från familjen Enterobacteriaceae.

“I ljuset av krisen som vi står inför med antibiotika och det faktum att bredspektrumantibiotika i synnerhet förstöra mag- och tarmfloran, är det mer logiska att använda sig av fager mot ett patogen, " säger Rohde. Och hon betonar ”förutom det, med fager behöver vi inte tänka på den effekten som antibiotika har på miljön och effekt på arter i naturen som kommer i kontakt med antbiotika och leder till en antibiotikaresistens. Genom att använda fager kan detta undvikas."

Att hitta bra fager ställer höga krav

För att få bättre användning av potentiella terapeutiska fördelar, förespråkar Rohde ett upprättande av stora samlingar av lämpliga fager. För detta ändamål vill DSMZ utöka sin personal.

Att hitta bra fager, välja ut och sen i ett ytterligare farmaceutisk reningssteg - föra dem upp till den så kallade Good Manufacturing Practice standard (8) för läkemedel är ytterst komplicerat och arbetskrävande. "Med fager måste man tänka på ett helt annat sätt" säger Rohde. Därför är det bättre när mindre företag som verkligen förstår situationen koncentrerar sig på tillverkning av fager för medicinska ändamål. Vad som behövs är ett effektivt samarbete mellan mikrobiologer och läkare.

Renferenslista

§  (1) Leibniz-Institut Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturenhttps://www.dsmz.de/de/start.html

§  (2) „Neuer Wirkstoff gegen gefürchtete Krankenhauskeime“, Press release, 29 May 2015http://www.dzif.de/news_mediathek/news_pressemitteilungen/ansicht/detail/artikel/projekt_am_start_neuer_wirkstoff_gegen_gefuerchtete_krankenhauskeime/

§  (8) Good Manufacturing Practice (GMP) är en del av kvalitetssäkringen och syftar till att säkerställa att produkterna alltid produceras och kontrolleras i enlighet med de kvalitetsstandarder som krävs av myndigheterna om godkännande och licensiering för tillverkning och försäljning av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/production/en/  

Om medperts

medperts är en kunskap & utbytesplattform för anestesiologer och intensivvårdsläkare, kirurger, nefrologer, ortopeder och kirurger. Portalen kan nås via www.medperts.com och även via en app som är tillgänlig för iPhone och Andoid. Det fullständiga innehållet och funktioner är endast tillgänglig för legitimerade läkare. Detta säkerställer att innehållet är endast tillgänglig för expertgrupperna och att kunskapsutbytet mellan medlemmarna är baserat på kompetens. Efter registreringen kan varje läkare bidra till utbyte av kunskaper och utnyttja alla de fördelar som plattformen för sig i sitt dagliga arbete. medperts kan användas gratis.

medperts medicinsk redaktionen forskar på ämnen inom de nuvarande medicinska området på en daglig basis och gör ett urval av de viktigaste vetenskapliga studieresultaten och relevant utveckling tillgängliga för dig. För att förse dig med information av högsta kvalitet, är erfarna specialistläkare och medicinska journalister ansvariga för redaktionen.