Världsdiabetesdagen 2017 Kvinnor och diabetes

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Alla har rätt till ett friskt liv

Varje år är världsdiabetesdagen (WDD) avsedd för att höja människors medvetenhet om diabetes. För att hedra Frederick G. Bantings, som upptäckte insulin, sker det på hans födelsedag. Den 14 november fokuserar initiativtagaren IDF på kvinnor.

Medvetenhet, kunskap, information - budskapet är tydligt: Ju mer ett samhälle och människor som drabbas av diabetes vet om sjukdomen, desto bättre. Detta gäller särskilt för kvinnor eftersom kön inte ska försummas när det gäller diabetes. Anledningarna är många:

1. Det försummade hotet

Kvinnor med diabetes har svårare att bli gravida och har en ökad risk för att få ett tidigt missfall eller föda ett barn med missbildningar. Diabetes utgör en allvarlig hälsorisk för både gravida kvinnor och deras barn.

2. En typ av diabetes för endast kvinnor

Och låt oss inte glömma: Det finns också risk för graviditetsdiabetes. Faktum är att en av sju födslar påverkas av denna typ av diabetes. Tyvärr, leder hälften av dessa fall till diabetes typ 2 under de kommande 5 till 10 åren.

3. Socioekonomisk nackdelar

Ofta är kvinnor uteslutna från fri tillgång till sjukvård. Detta är särskilt i länder där kvinnor fortfarande får ingen eller begränsad utbildning. Dålig inkomst och livskvalitet är också starkt bidragande till ojämlikhet.

4. Tillgång till sjukvård

Alla kvinnor med diabetes ska ha rätt till

  • nödvändig teknik och adekvat behandling
  • utbildning och information om sjukdomen så att de själva kan hantera den
  • diabetes och graviditetsdiabetes screening
  • allmän kunskap och resurser  

5. Säkerställa tidig upptäckt

Ett vårdsystem som är tillgängligt för både kvinnor och män öppnar upp för att sjukdomen kan upptäckas tidigt. Bättre vård leder till bättre behandlingsresultat och minskad mödradödlighet. I många fall kan typ 2-diabetes till och med förhindras.

Poängen

Alla kvinnor med diabetes eller som är i riskzonen förtjänar tillgång till diabetesvård. B. Braun erbjuder produkter och tjänster för att stödja ett liv med diabetes. Våra produkter är utformade och tillverkade för att göra det enklare att leva med diabetes.

För mer information om Word Diabetes Day, besök: www.worlddiabetesday.com

För mer information om B. Braun Diabetes Care-produkter och tjänster, besök: www.bbraun.com/diabetes

Källa:

International Diabetes Federation, www.worlddiabetesday.org (viewed on November 9th 2017)