NRFit® KOPPLAR DET SOM HÖR IHOP 

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori


Minskar riskerna för felkopplingar vid regionalanestesi

Den universellt kompatibla Luer-kopplingen har identifierats som ett nyckelelement vid de incidenteter där fel infarts medicinering skett. Luer-anslutningar är vanligt förekommande vid tillförsel av infusioner. Litteratur visar att alla patienter som har flera åtkomstsystem utsätts för högre risker för felkopplingar.1

NRFit

B. Braun produkter med NRFit® koppling

  • Dedikerade koppling avsedd att hjälpa till att minska risken för felkoppling
  • 20 % mindre diameter
  • Gul färgkodning där det är möjligt. Färgkodningen möjliggör snabbare identifiering av regionalanestesi produkter

NRFit Produktöversikt

NRFit® Produktöversikt

NRFit® Portfolio

Internationell design standarder

Anslutningar för medicinsk utrustning för Neuraxial & Regionalanestesi applikationer ändras för att möta internationella designstandarder.

Den ökande känsligheten för medicineringsfel i kliniska miljöer syns i ett ökande antal publikationer om ämnet i Pubmed mellan 2000 och 2014 (Fig. 1).

Förbättra patientsäkerheten med NRFit®

För att minska risken för felaktiga läkemedelsvägar har International Organization for Standardization (ISO) utvecklat flera standarder. En inom området neuraxiell och regionalanestesi (ISO 80369-6). Namnet som kommer att användas för att identifiera enheter som överensstämmer med ISO 80369-6-standarden är NRFit®

NRFit Fields of Application

ISO Standard


ISO 80369-6 i detalj

ISO-standarden specificerar krav för kopplingar med mindre diameter avsedd att användas för anslutningar i neuraxiell applikation. Neuraxiell applikation involverar användningen av medicinskutrustning avsedd att administrera mediciner till neuraxiala platser, sårinfiltrationsanestesitillförsel och andra regionalanestesi procedurer eller för att övervaka eller avlägsna cerebrospinalvätska för terapeutiska eller diagnostiska ändamål.

B.Braun produkter med NRFit® koppling

I linje med ISO-standarden för neuraxiell och regionalanestesi produkter har B. Braun utvecklat en omfattande portfölj med NRFit®-kopplingar. 

Kontakta oss

Literatur

1. Kress R. Townley, Jason Lane, Robyn Packer, and Rajnish K. Gupta. Unintentional Infusion of Phenylephrine into the Epidural Space. A&A Case Rep. 2016 Mar 1; 6(5):124-6
2. https://www.iso.org/standard/50734.html (2017-05-23)