Postoperativ sårvård

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Operationssår

Ett operationssår är ett snitt eller skärsår som är gjort av en skalpell. Såret sys, häftas eller limmas oftast igen.
Postoperativvård av sår involverar hudrengöring, att skydda och hålla uppsikt, med målet att förebygga komplikationer och möjliggöra för en snabb sårläkning.

I de flesta fall, med bra vård, läker såret helt inom ca 2 veckor.

Karaktäristiskt

 • Såret stängs direkt efter ingrepp

 • God uppskattning av sårkanter (stygn, klamrar, eller tejp)

 • Primär sårläkning sker inom några timmar

 • Normal epiteliecellmigration över snittet sker inom 24 - 48 timmar

 • Minimerar ärrbildning

 • Exempel: läkning efter lambåkirurgi

Men 1-3 av 100 patienter som genomgick kirurgi utvecklade en infektion i operationsområdet.Därför är det tillsammans med en korrekt sårvård viktigt att hålla koll på såret efter komplikationer som:

 • Blödning

 • Hematombildning

 • Ödem

 • Frööppning

 • Ocklusion av blodtillförsel som resulterar i nekros

 • Hypergranulation

Tecken på infektion:

 • Erytem
 • Ökad exsudat/var
 •  Svullnad
 • Värk/smärta
 • Ökad kroppstemperatur

 

Relaterade document, Engelsk publikation

Beskrivning Dokument Länk
Infektion av postoperativa sår Ladda ner
pdf (291.2 KB)

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige