Behandling av Svarta nekrotiskt sår

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Svarta nekrotiskt sår (icke-ischemic)

Nivå av exsudat: låg

Nekrotisk vävnad eller sårskorpa består av en ansamling av döda celler, vävnader och cellrester. Borttagning av sårskorpan genom lämpliga debrideringstekniker (kirurgiska eller medicinska) är en förutsättning för sårläkningsprocessen att starta. Blödningen är ett resultat av ischaemia. 

Anmärkning: skarp debridering kan åstadkomma blödning.

BehandlingsmålBorttagning av torr nekrotisk vävnad 
ÅtgärderHydrera såret med hydrogel
Mekanisk eller kirurgisk debridering
 
Sårrengöring och förberedningProntosan® Wound Gel X 
Sekundärt sårförbandAskina® Derm 
OmläggningsfrekvensUpp till 3 dagar 

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige