Behandling av Svarta nekrotiskt sår

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Svarta nekrotiskt sår (icke-ischemic)

Nivå av exsudat: låg

Nekrotisk vävnad eller sårskorpa består av en ansamling av döda celler, vävnader och cellrester. Borttagning av sårskorpan genom lämpliga debrideringstekniker (kirurgiska eller medicinska) är en förutsättning för sårläkningsprocessen att starta. Blödningen är ett resultat av ischaemia. 

Anmärkning: skarp debridering kan åstadkomma blödning.

Behandlingsmål Borttagning av torr nekrotisk vävnad  
Åtgärder Hydrera såret med hydrogel
Mekanisk eller kirurgisk debridering
 
Sårrengöring och förberedning Prontosan® Wound Gel X  
Sekundärt sårförband Askina® Derm  
Omläggningsfrekvens Upp till 3 dagar  

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige