Diveen®   en intravaginal produkt

Urinläckage vid ansträngning är vanligt

Miljontals kvinnor runt om i världen lider av ansträngningsinkontinens.

Har du varit orolig för att skratta, gå på fest eller att delta i sportaktiviteter? Urinläckage kan påverka dig i din vardag och hindra dig att göra de sakerna du helst vill göra. Rädslan för att urinläckage ska uppstå i obekväma situationer har bidragit till sänkt självförtroende hos de kvinnor som står inför detta problem i sitt vardagliga liv.

Ansträngningsinkontinens (SUI) är läckage av en liten mängd urin under fysiska aktiviteter. Hos kvinnor orsakas det ofta av graviditet, förlossning, klimakteriet, sportutövande och andra urologiska komplikationer (3). För dessa personer kan Diveen® var ett alternativ. Diveen® är ett diskret skydd som är lika enkel att använda som en tampong.  

Vad är Diveen® ?

Diveen® är kliniskt bevisad effektiv behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor.3

Diveen® är en intravaginal produkt, indikerad för kvinnor med urinläckage, speciellt ansträngnings-inkontinens eller mixad urininkontinens. Lika enkel att använda som en tampong!

 

 

Mekanism - Hur funkar Diveen®?

Diveen® är utformad att stötta slidväggen i området under blåshalsen. Vid ansträngning trycker vikten från blåsan på den flexibla ringen vilket gör att den styva delen stänger till urinröret och reducerar risken för urinläckage. (2)

*Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Konsultera din doktor för råd för behandling av din inkontinens.

Se hur Diveen® funkar och reducerar risken för urinläckage

Varför använda Diveen®?

  • Kvinnor som använder Diveen® visar en signifikant reduktion av risken för urinläckage.1
  • Bara du vet om att du använder den är ett 100%-igt diskret skydd.
  • Består enbast av biokompatibelt material.1
  • 12 timmars inkontinenskontroll som gör det möjligt att delta i fysiska aktiviteter.
  • Lika enkel att använda som en tampong. Kan användas hela dagen, även vid toalettbesök.
  • Sätts oftast in på samma sätt som du sätter in en tampong. Vid behov använd applikatorn som följer med i varje förpackning
  • Enkel att använda, liknande en tampong. Du behöver inte ta bort Diveen® under dagen.
Kan sättas in med hälp av applikatorn (se bild 2-5) eller föras in genom att klämma på ringen med tummen och pekfingret, se bruksanvisning. Lämna alltid tråden hängandes utanför.

Ladda ner information

Beskrivning Dokument Länk
Diveen® Brochyr
pdf (3.3 MB)
Bruksanvisning
pdf (482.3 KB)

Referenser:
(1) Brevet EP 1 924 218 B1

(2) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34
(3) Haab. F. et al. Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en urologie 2001, 11:336-339