Diveen®   MINSKAR RISKEN FÖR URINLÄCKAGE VID FYSISK ANSTRÄNGNING

Ansträngningsinkontinens. Det dolda problemet

Hoppa, nysa, skratta, lyfta matkassar, springa till bussen, leka med barnen... är vanliga situationer där många kvinnor kan uppleva urinläckage. Ansträngningsinkontinens definieras av eventuella ofrivilliga urinläckage som kan uppstå vid ansträngning, från bara några droppar till att blåsan töms ofrivilligt.

Rädslan för att urinläckage ska uppstå i obekväma situationer bidrar till sänkt självförtroende och att man undviker att delta i aktiviteter.

Idag beräknas mer än 24 miljoner kvinnor i USA lida av ansträngningsinkontinens, och eftersom det blir vanligare med åldern förväntas detta antal öka.(1) Det orsakas ofta av graviditet , förlossning, klimakteriet, sport och andra urologiska komplikationer.(2) För dessa kvinnor kan Diveen® vara en riktig lösning.

Vad är Diveen® ?

Diveen® är kliniskt bevisad effektiv behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor (3).

Diveen® är en intravaginal produkt, indikerad för kvinnor med urinläckage, speciellt ansträngnings-inkontinens eller mixad urininkontinens. Lika enkel att använda som en tampong!

Diveen with applicator description

Varför använda Diveen®?

  • Kvinnor som använder Diveen® visar en signifikant reduktion av risken för urinläckage(1)
  • Bara du vet om att du använder den är ett 100%-igt diskret skydd(1)
  • Består enbast av biokompatibelt material(1)
  • 12 timmars inkontinenskontroll som gör det möjligt att delta i fysiska aktiviteter.
  • Lika enkel att använda som en tampong. Kan användas hela dagen, även vid toalettbesök.
  • Sätts oftast in på samma sätt som du sätter in en tampong. Vid behov använd applikatorn som följer med i varje förpackning
  • Enkel att använda, liknande en tampong. Du behöver inte ta bort Diveen® under dagen

Hur fungerar Diveen®?

Diveen® är utformad att stötta slidväggen i området under blåshalsen. Vid ansträngning trycker vikten från blåsan på den flexibla ringen vilket gör att den styva delen stänger till urinröret och reducerar risken för urinläckage (2).

Har du frågor eller funderingar? Kika under fliken Frågor & Svar, där har vi samlat dom vanligaste frågorna och svaren.  

Kliniskt bevisad effektiv

Kliniskt bevisad effektiv behandling av ansträngsningsinkontinens hos kvinnor(4)

  • Minskar frekvensen av urinläckage med 69% i genomsnitt (4).
  • Förbättrar signifikant kvinnans upplevelser när det gäller symtom: Poäng för tillfredsställelse 78/100 för de patienter som använde Diveen® *.
  • Förbättrar kvinnans emotionella välmående(4).

Ladda ner

Beskrivning Dokument Länk
Diveen® Broschyr
pdf (1.6 MB)
Diveen® Bruksanvisning
pdf (482.3 KB)
Diveen® IFU Arabiska
pdf (662.6 KB)
Diveen® IFU Svenska
pdf (1.5 MB)

Referenser:

(1) Wu JM, Hundley AF, Fulton RG. Forecasting the prevalence of pelvic floor disorders in US women 2010–2050. Obst Gynecol. 2009;114(6):1278–83.nn   

(2) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34

(3) Haab. F. et al. Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en urologie 2001, 11:336-339

(4) 1. Cornu J.N et al. 75NC007 device for nonivasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34 
 * vs. satisfaction score of 5/100 for patients who did not use Diveen® (4)