Diveen®   MINSKAR RISKEN FÖR URINLÄCKAGE VID FYSISK ANSTRÄNGNING

Vad är inkontinens?

Miljoner kvinnor runt om i världen lider av ansträngningsinkontinens. Bara i Frankrike påverkar detta mer än 3 miljoner kvinnor, i Sverige ungefär 450 000, i USA uppskattas antalet ungefär till 20 miljoner. Kvinnor i alla åldrar påverkas: unga, medelålders och äldre. *
* - Uppskattade data

Ansträngningsinkontinens definieras av eventuella ofrivilliga urinläckage, från bara några droppar till att blåsan töms ofrivilligt, som kan uppstå vid situationer exempelvis då man skrattar eller utövar en fysisk aktivitet.

Inkontinens kan bero på många olika orsaker och utvecklas i varierande svårighetsgrad. Det finns tre huvudtyper av inkontinens, en av dessa är anstängningsinkontinens

 

Ansträngningsinkontinens kännetecknas av ett ofrivilligt läckage av urin. Det uppträder huvudsakligen under ansträngning så som när man hostar, skrattar, nyser, utför fysiska aktiviteter eller på annat sätt ökar trycket på urinblåsan.

Urininkontinens genom blåsans hyperaktivitet, även känd som trängningsinkontinens, kännetecknas av ofrivillig blåstömning som föregås av ett akut behov av urinering vilket resulterar i urinering som inte kan fördröjas.   Huvudorsaker:
  • Neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, urinvägsinfektioner eller stenar och polyper.

Blandinkontinens kombinerar två typer av symtom. För det mesta är en av de två typerna mer smärtsam än den andra för patienten.

Huvudorsaker:

  • Åldrande
  • Klimakteriet
  • Fetma
  • Kronisk förstoppning
  • Intensiv fysisk aktivitet.

Hur hanterar man inkontinens?

Numera finns olika välkända lösningar som bäckenbottenträning och kirurgi tillgängliga för kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Det finns emellertid inget alternativ mellan dessa två lösningar förutom blöjor som anses vara en palliativ lösning. Trots medicinsk utveckling är det fortfarande ett tabu att prata om och endast 1 av 12 personer som drabbas söker hjälp(1).

Olika lösningar för hantering av ansträngningsinkontinens:

Bäckenbottenträning

Bäckenbottenträning är förstahandsbehandlingen som indikeras för kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens eller trängningsinkontinens innan de går till operation. Bäckenbottenträning är effektiv och hjälper ibland patienten som lider av små läckage men är ibland inte tillräckligt för aktiva idrottsutövare(2).

Blöjor och skydd

Blöjor och andra skydd finns i olika storlekar och former, så som absorberande trosor och engångsmadrassskydd(2).

Operation

Kirurgi kan rekommenderas av en urolog och / eller en gynekolog. Det kan föreslås vid avvikelse från förbättring av symtomen efter en väl genomförd rehabilitering (10 till 20 sessioner). Olika metoder finns tillgängliga: Suburetral slyngplastik, kolposuspension och artificiell sfinkter(2).

Diveen®

Diveen®, är den innovativa icke-kirurgiska enheten, lika enkel att använda som en tampong, som minskar frekvensen av urinläckage med 69% i genomsnitt (3).

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Urinary incontinence key factors in five points
pdf (552.5 KB)

Referenser
1. National Association for continence.org-nafc
2. Rapport sur le thème de l'incontinence urinaire - Pr. F. Haab 2007
3. Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International UrogynecologyJournal 2012.