Hydrogel

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hydrogelförband används för att ge vätska när det används på sår med låg nivå av exudat men de kan också absorbera exudat från sår med låg nivå till måttlig nivå.
Våra hydrogelprodukter baseras på en unik formela vilket gör att sårmiljön och sårytan hålls fuktig och håller sig på plats efter appliceringt. En speciell kanyl gör det möjligt att även nå djupa sårhålor och fistlar.