B. Braun Medical AB

Actreen® Mini och Actreen® Hi-Lite produktsortiment är designad för självkateterisering, medan Actreen SafeSet® används för urinkatetrisering på sjukhuset.

  • Alla katetrar är « ready-to-use » dvs den är färdig att använda direkt efter öppnandet
  • Tappningskatetrar som har en coating med hydrofil lubrikant (gelbeläggning), inget vatten behövs
  • Fri från PVC och mjukgörare
  • Enkel att använda: Öppningarna designade för personer med nedsatt fingerfärdighet
  • Actreen SafeSet® har en integrerad nålfri provtagningsport för urinprov

20 år av Actreen® teknologi

Actreen® katetrar är färdiga att användas direkt

Unik beläggning av hydrofil lubrikant, Actreen® kateter är färdig att användas direkt, inget vatten behöver tillsättas.

  • Ingen förberedelse
  • Ingen väntetid
  • Inget vattenstänk

Torkar inte ut

Glycerinets hygroskopiska egenskaper binder in vattnet och motverkar att vattnet avdunstar. 

Den hydrofila glideffekten hos Actreen® är lika god även 60 minuter(*) efter öppnandet, införande av katetern blir därför skonsamt och säkerställer en bra glideffekt. 

(*) For safety and hygienic reasons, we advise you to use the product in the shortest possible time after opening.

Ingen risk för rester

Inga rester blir kvar i urethra efter katetriseringen(1)

Actreen® har ingen spermicid effekt på spermier

  • Bibehållen vitalitet
  • Ingen påverkan på motilitet

(2) Effect of short-term exposure to two hydrophilic-coated and one gel prelubricated urinary catheters on sperm vitality, mobility and kinematics in vitro (Minerva urol nefrol 2007; 59:115-24-J. Auger, R. Rihaoui, N. François, F. Eustache).

 

Boka ett personligt möte

Vill du boka ett personligt möte eller utbildning för dig och din personal? Fyll i kontaktformuläret med dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig. Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontaktformulär

Actreen tappningskateter

Please enable marketing cookies to enable Youtube Video

Hur påverkar katetrar mängden avfall?

En av de mätbara skillnaderna mellan Actreen® och andra intermittenta katetrar är den stora reduceringen av avfall. Tack vare sin ekodesign minskar produktens volym. Se hur stor skillnad det kan göra.6

6. F. Bouton EVEA, 16 May 2017. Environmental comparison between Actreen® Hi-Lite range and competitor products. External Report. Data on file.

Actreen Mini

Actreen Hi-Lite

Boka ett personligt möte

Vill du boka ett personligt möte eller utbildning för dig och din personal? Fyll i kontaktformuläret med dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig. Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontaktformulär

Produktblad

Beskrivning Dokument Länk
Actreen Mini Självkateterisering
pdf (9.8 MB)
Actreen Hi Lite Självkateterisering
pdf (695.6 KB)
Actreen Safeset Urinkatetrisering på sjukhuset
pdf (454.5 KB)