Workshop Vårdrelaterade infektioner Workshop

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Vårdrelaterade infektioner (VRI): Förebyggande åtgärder

VRI är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Trots initiativ och nationellt fokus på frågan minskar inte förekomsten av VRI i önskad takt.

Att tillämpa basala hygienrutiner och korrekt hantering av IV-katetrar är en viktig åtgärd för att förebygga VRI.

För att öka kunskapen inom området erbjuder B. Braun en workshop med fokus på riskförebyggande åtgärder.

Målsättning

Att få en ökad kunskap om VRI med fokus på perifera intravenösa infarter och hur man på bästa sätt kan förebygga dessa.

Målgrupp

Enhetschefer/Chefssjuksköterskor, sektionsledare samt sjuksköterskor med specialintresse för området inom intranvenös åtkomst.

Agenda (Seminariet pågår i ca 1 timme och 30 minuter)

  • Sveriges komuner och landsting (SKL) framgångsfaktorer som förebygger VRI
  • Praktisk övning: Hur ser en optimal perifer IV infart ut för dig?
  • Risker vid infusionsterapi
  • Innovationer som förebygger VRI