Fördelar

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Swabcap®

Desinfektionshatt för nålfria injektionsmembran

  • Kontinuerlig desinfektion - Passiv desinfektion istället för tidskrävande konventionell skrubbning
  • Förebygger infektioner - Klinisk effektiv metod och förebygger vårdrelaterade infektioner (VRI)
  • God hygienstandard - Underlättar efterlevnad av lokala riktlinjer för desinfektion.
  • Aseptiskt åtkomst - Membranytan är alltid ren innan användning  

 

Rapporterade skrubbtider sträcker sig från 5-60 sekunder helt beroende av vilket injektionsmembran som används och på egenskaperna hos själva desinfektionsmedlet (INS_Infusion Therapy Standards of Practice 2016).

SwabCap® (desinfektionshatt) erbjuder passiv desinfektion och kontinuerlig fysisk barriär mot korskontaminering. 9

Ett flertal studier har visat klinisk effektivitet vid användning av desinfektionshattar till  injektionsmembran. 6,9-14,25,26-30

Det har även visat sig att infektioner drastiskt minskar eller helt elimineras om injektionsmembranet kontinuerligt skyddas med en desinfektionshatt innehållande 70% (IPA) ämnad för desinficering av injektionsmembran. 2,4-8,15-16,22-24

Skrubba eller plugga?

Manuell desinfektion Passiv desinfektion
√ Så kallad "Scrub the Hub" teknik √ Så kallad "Plug the Hub" teknik med
    "SwabCap®"
√ Gnugga och lufttorka 5-60 sekunder √ Kontinuerlig kontakt. Alltid ren membranyta innan användning.
√ I praktiken stora variationer gällande desinfektion √ Eliminerar variation i desinfektion
√ Dödar förmodligen inte alla mikroorganismer
på grund bristfällig  eller obefintlig desinfektion
√ Ger kontinuerlig desinfektion och fysisk barriär mot korskontaminering
√ Ger inget skydd när CVK/PVK/PICC-line
inte används. Bristande följsamhet till god hygienisk standard och lokala riktlinjer
√ Ger god hygienstandard och  
 ökad efterlevnad av riktlinjer och
 kontinuerligt skydd av membranytan

Har du en fråga du inte fått svar på? Hör av dig direkt så återkommer vi.