Studier & Referenser

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas med SwabCap®

Under Maj månad 2015 presenterades i Nursing Research and Practice ( Nancy L. Moureau, Julie Flynn) en litteraturöversikt där 140 studier och 34 abstrakts evaluerades gällande metoder och följsamhet avseende desinfektion av nålfria injektionsmembran.

Resultat: Den största risken för kontamination av IV-katetern är efter inläggning, så många som 33-45% 1, 3, 17-21 av nålfria injektionsmembran är kontaminerade på grund av bristfällig manuell desinfektion och följsamheten för rätt desinfektionsmetod är så låg som 10% (lokala riktlinjer för desinfektion efterlevs inte). Sammanfattningsvis har studier rapporterat statistiskt signifikant infektionsreduktion när passiv desinfektion med 70% IPA används som desinfektionsmetod på nålfria injektionsmembran (48-86% reduktion).

SwabCap® erbjuder god hygienisk standard i synnerhet följsamhet till lokala hygienrutiner och riktlinjer för desinfektion av nålfria injektionsmembran.

STUDIER

En flerfasig prospektiv studie genomfördes på Memorial Sloan Kettering Cancersjukhus i New York som visade att användningen av SwabCap®  desinfektionshatt resulterade i:

• 34 % sjukhusövergripande minskning av sepsis
• 63 % och 51 % minskning av blodurna föroreningar på högrisk- respektive allmänna onkologiska avdelningar
• $3.2 miljoner årliga besparingar

Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2015 Dec;36
(12) :1401–1408

SwabCap® (desinfektionshatt) erbjuder passiv desinfektion och kontinuerlig fysisk barriär mot korskontaminering. 9

På ett akutsjukhus i Philadelphia testade manSwabCap® efter misstanke om bristande efterlevnad på desinfektion av nålfria injektionsmembran. I Journal of Infusion Nursing presenterades:

• 50 % minskning av sepsis på sjukhuset
• $464.440 årliga besparingar

JIN, Vol37, Number 6, Nov/Dec 2014, Pages 462 – 465

Sammanfattande video (2:37)

Ett flertal studier har visat klinisk effektivitet vid användning av desinfektionshattar till  injektionsmembran. 6, 9-14, 16, 26-30

På Metodistsjukhuset avslöjades brister i manuell desinfektion av injektionsmembran vilket kunde härledas till ökad risk för blodburna infektioner . Med SwabCap® på alla injektionsmembran anslutna till CVK och PVK infarter har andelen sepsisfall signifikant minskat:

• 45 % sjukhusövergripande minskning av sepsis
• Blodburna infektioner relaterade till CVK, minskade med 50 %
• Blodburna infektioner relaterade till PVK, minskade med 43 %

The Journal of the Association for Vascular Access, Volume 19, Number 2, June 2014, Pages 87 – 93

Det har även visat sig att infektioner drastiskt minskar eller helt elimineras om injektionsmembranet kontinuerligt skyddas med en desinfektionshatt innehållande 70% (IPA) ämnad för desinficering av injektionsmembran. 2, 4-8, 15-16, 22-24

Syftet med denna 3-fas multicenter studie var att utvärdera resultatet efter användning av SwabCap® CVK infarter på ett flertal intensivvårds avdelningar. Andelen blodburna infektioner minskade signifikant och SwabCap® används idag som standard.

• Blodburna infektioner minskade med 52 %
• Undviker årligen 21 blodburna infektioner och 4 dödsfall samt plats för 13 nya patienter
• $390.617 årliga besparingar

American Journal of Infection Control, Volume 41, Issue 1, Jan, 2013, Pages 33 – 38

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Klinisk Dokumentation: SwabCap®
pdf (759.3 KB)

1 A. Sitges-Serra, “Strategies for prevention of catheter-related bloodstream infections,” Supportive Care in Cancer,vol.7,no. 6, pp. 391–395, 1999.

2 M. DeVries, P. S. Mancos, and M. J. Valentine, “Reducing bloodstream infection risk in central and peripheral intra-venous lines: Initial data on passive intravenous connector disinfection,” The Journal of the Association for Vascular Access, vol. 19, no. 2, pp. 87–93, 2014.

3 M.B.Salzman andL.G.Rubin, “Relevance of the catheter hub as a portal for microorganisms causing catheter-related bloodstream infections,” Nutrition,vol.13, no.4,supplement, pp. 15s–17s, 1997.
 
4 D. P. Halpin, P. O’Byrne, G. McEntee, T. P. J. Hennessy, and R. B. Stephens, “Effect of a Betadine connection shield on central venous catheter sepsis,” Nutrition,vol.7,no.1,pp.33–34,1991.

 5 A. T. Stotter, H. Ward, A. H. Waterfield, J. Hilton, and A. J. Sim, “Junctional care: the key to prevention of catheter sepsis in intravenous feeding,” Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, vol. 11, no. 2, pp. 159–162, 1987.

6 M. Pittiruti, “Port protectors and educational intervention: the key to zero central line-associated bloodstream infection—a randomized controlled trial,” in Proceedings of the Association for Vascular Access Scientific Meeting, National Harbor, Md, USA, September 2014.

7 S. Z. Menyhay and D. G. Maki, “Preventing central venous catheter-associated bloodstream infections: development of an antiseptic barrier cap for needleless connectors,” The American Journal of Infection Control, vol. 36, no. 10, pp. S174–e1, 2008.

8 N. Moureau and R. Dawson, “Passive disinfection product effectiveness study,” in Proceedings of the AVA Annual Scientific Meeting,NationalHarbor, Md,USA,September 2010.

9 M.-O. Wright, J. Tropp, D. M. Schora et al., “Continuous passive disinfection of catheter hubs prevents contamination and bloodstream infection,” The American Journal of Infection Control,vol.41, no.1,pp. 33–38, 2013.

10 C. Ramirez, A. M. Lee, and K. Welch, “Central venous catheter protective connector caps reduce intraluminal catheter-related infection,” Journal of the Association for Vascular Access,vol.17, no. 4, pp. 210–213, 2012.

11 M. A. Sweet, A. Cumpston, F. Briggs, M. Craig, and M. Hamadani, “Impact of alcohol-impregnated port protectors and needleless neutral pressure connectors on central line-associated bloodstream infections and contamination of blood cultures in an inpatient oncology unit,” The American Journal of Infection Control,vol.40,no.10,pp.931–934,2012.

12 M. Pratt and M. Leone, “Coram spcialty infusion services: an evaluation of the effectiveness of intravenous disinfection caps in the prevention of CVAD infections in parenteral nutrition,” in Proceedings of the A.S.P.E.N. Clinical Nutrition Week Conference, Vancouver, Canada, 2011.

13 B.Danielson,S.Williamson,G.Kauretal.,“Decreasing the incidence of central line-associated blood stream infections using alcohol-impregnated port protectors (AIPPS) in a neona-tal intensive care unit,” in Proceedings of the 40th Annual Conference Abstracts (APIC ’13), Fort Lauderdale, Fla, USA,2013

14 M. Moore, K. Gripp, H. Cooper, and R. Almeida, “Providence sacred heart medical center: impact of port protectors on incidence of central line infections,” in Proceedings of the 40th Annual Conference Abstracts (APIC ’13), Ft. Lauderdale, Fla, USA, June 2013.

15 A. Sitges-Serra, P. Puig, J. Linares et al., “Hub colonization as the initial step in an outbreak of catheter-related sepsis due to coagulase negative staphylococci during parenteral nutrition,” JournalofParenteraland EnteralNutrition,vol.8,no. 6, pp.668–672, 1984.

16 A. Sitges-Serra, J. Linares,and J.Garau,“ Cathetersepsis:the clue is the hub,” Surgery,vol.97, no.3,pp. 355–357, 1985.

17 M. L. Moro, E. F. Vigan`o, and A. C. Lepri, “Risk factors for central venous catheter-related infections in surgical and inten-sive care units. The Central Venous Catheter-Related Infections Study Group,” Infection Control and Hospital Epidemiology,vol. 15, no. 4, part 1, pp. 253–264, 1994.

18 B.Brismar,L.Jordahl,B.Nystrom,and N. Pettersson,“Bacterial contamination of intravenous line side ports of different designs,” Clinical Nutrition,vol.6,no.1, pp.31–33,1987.

19 V. M. Seymou, T. S. Dhallu, H. A. Mos, S. E. Tebb, and T. S. J. Elliot, “A prospective clinical study to investigate the microbial contamination of a needleless connector,” Journal of Hospital Infection,vol.45, no.2,pp. 165–168,2000.

20 A. L. Casey, T. Worthington, P. A. Lambert, D. Quinn, M. H. Faroqui, and T. S. J. Elliott, “A randomized, prospective clinical trial to assess the potential infection risk associated with the PosiFlow needleless connector,” JournalofHospitalInfection, vol. 54, no. 4, pp. 288–293, 2003.

21 R. J. Sherertz, T. B. Karchmer, E. Palavecino, and W. Bischoff, “Blood drawn through valved catheter hub connectors carries a significant risk of contamination,” European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,vol.30, no.12, pp.1571–1577, 2011.

22 A. Sitges-Serra, J. Linares, J. L. Perez, E. Jaurrieta, and L. Lorente, “A randomized trial on the effect of tubing changes on Hub contamination and catheter sepsis during parenteral nutrition,” Journal of Parenteral and Enteral Nutrition,vol.9,no.3, pp.322–325, 1985.

23 C. Le´on, F. ´Alvarez-Lerma, S. Ruiz-Santana et al., “Antiseptic chamber-containing hub reduces central venous catheter-related infection: a prospective, randomized study,” Critical Care Medicine,vol.31, no.5,pp. 1318–1324, 2003.

24 M.Leone andL.R.Dillon,“Catheter outcomes in home infusion,” Journal of Infusion Nursing,vol.31,no.2,pp. 84–91,2008

25 A.L.Buchman,J.Spapperi, andP.Leopold,“ A new central venous catheter cap: decreased microbial growth and risk for catheter-related bloodstream infection,” Journal of Vascular Access,vol.10, no.1,pp. 11–21, 2009.

26 M. Davis, Forcing the Function: Implementation and Evaluation of an IV Port Protector to Decrease CLABSI, National Teaching Institute & Critical Care Exposition, Portland, Ore, USA, 2013.

27 A. Pong, C. Salgado, M. Speziale, P. Grimm, and C. Abe, “Rady children’s hospital san diego: reduction of central line associated bloodstream infection (CLABSI) in a neonatal intensive care unit with use of access site disinfection caps,” in Proceedings of the2011IDSAAnnualMeeting,Boston,Mass,USA,2011.

28 J. Shiber, G. Jolicoeur, and T. Crouchet, “Ochsner medical center: reducing central line-associated bloodstream infections through the addition of disinfecting port protector caps to the central line bundle,” in Proceedings of the Annual Research Day, New Orleans, La, USA, May 2014.

29 K.C.Merrill,S.Sumner,L.Linford, C. Taylor,and C. Macintosh, “Impact of universal disinfectant cap implementation on central line–associated bloodstream infections,” American Journal of Infection Control,vol.42,no.12,pp.1274–1277,2014.

30 M.Leone andM.Pratt,“Preventing central line-associated bloodstream infections in home infusion patients through the
use of disinfection caps,” Infusion,vol.17, no.6,pp. 10–14,2011.

31  https://skl.se/download/18.3e7c301615a26cf26d9546db/1487061946106/Beskrivning%20av%20PPM-VRI.pdf

32 American Journal of Infection Control, Volume 41, Issue 1, Jan, 2013, Pages 33 – 38

33 Nancy L. Moureau., Julie Flynn., Nursing Research and Practice Volume 2015 (2015), Article ID 796762, 20 pages

34 N. Moureau, “Safe patient care when using vascular access devices,” British Journal of Nursing, vol. 22, no. 2, pp. S14–S21,2013

35 N. Moureau, “Catheter-associated bloodstream infection prevention: what is missing?” British Journal of Healthcare Man-agement,vol.20, no.11,pp.502–510,2014.

36  W. Zingg, A. Imhof, M. Maggiorini, R. Stocker, E. Keller, and C. Ruef, “Impact of a prevention strategy targeting hand hygiene and catheter care on the incidence of catheter-related bloodstream infections,” Critical Care Medicine,vol.37, no.7, pp.2167–2173,2009.

37 B. M. Farr, “Reasons for noncompliance with infection control guidelines,” Infection Control and Hospital Epidemiology,vol.21, no. 6, pp. 411–416, 2000.

38 D. Platace,I.Klava,L.Antonevicaetal.,“The study of the risk factors of health care—associated infections in patients’ care with invasive devices,” Acta Chirurgica Latviensis,vol.9,no.1, pp.50–55,2009.

39 J. S. Smith, K. M. Kirksey, H. Becker, and A. Brown, “Autonomy and Self-efficacy as influencing factors in nurses’ behavioral Intention to disinfect needleless intravenous systems,” Journal of Infusion Nursing,vol.34,no.3,pp. 193–200, 2011.

40 J. M. Jardim, R. A. Lacerda, N. D. J. D. Soares, and B. K. Nunes, “Evaluation of practices for the prevention and control of bloodstream infections in a government hospital,” Revista da Escola de Enfermagem,vol.47, no.1,pp. 38–45, 2013.

41 Y.J.Hsu,K.Weeks, T.Yang,M.D.Sawyer, andJ.A.Marsteller, “Impact of self-reported guideline compliance: bloodstream infection prevention in a national collaborative,” The American Journal of Infection Control,vol.42, no.10, supplement,pp. S191–S196, 2014.

42 M. A. Ryder, “Catheter-related infections: it’s all about biofilm,” Topics in Advanced Practice Nursing,vol.5,no. 3,2005.

43 R. Seiler and S. Meyer, “Improving infection control compliance using combined cap/flush syringe technology to reduce central line associated bloodstream infections,” in Proceedings of the AVA Annual Scientific Meeting, Nashville, Tenn, USA, 2013.