Handhavande

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk

Handhavande

Dra av

Använd med aseptisk teknik enligt tillverkarens bruksanvisning. Ta bort skyddsfolien genom att dra i fliken. Ta inte bort SwabCap® från den vita plasthållaren.

Tryck & Vrid

Håll injektionsmembranet med ena handen medan du trycker och skruvar fast SwabCap® medurs.

Skydda

När du har skruvat fast SwabCap® drar du varsamt bort den vita plasthållaren rakt utfrån injektionsmembranet.

Ta bort när injektionsventilen ska användas

För att inte injektionsmembranet ska lossna av misstag måste du använda båda händerna när du skruvar av SwabCap®.

Håll injektionsmembranet med ena handen och skruva av SwabCap® moturs. Ta bort och kasta.
ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK.

Inspektera injektionsmembranet för att försäkra dig om att anslutningen till katetern är stadig. Injektionsventilen är färdig att användas.

När SwabCap® har tagits bort behövs ingen ytterligare desinfektion av injektionsmembranet före användning.

Fördelar för dig

  • Förenklad och standardiserad desinfektionsteknik sparar tid för sjuksköterskan
  • Underlättar för efterlevnad av riktlinjer för desinfektion

Fördelar för patienten

  • Passiv, kontinuerlig desinfektion av membranets ovansida och gängor
  • Skydd mot kontaminering via beröring och luft
  • Efterlevnaden av riktlinjer för desinfektion blir synlig och mätbar

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
SwabCap® Poster Ladda ner
pdf (426.2 KB)

Har du en fråga du inte fått svar på? Hör av dig direkt så återkommer vi.