FAQ frågor & svar

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

14 frågor. Allt du behöver veta!

Med passiv desinfektion menas att injektionsmembranet har en hatt med indränkt  antimikrobiellt medel applicerad under hela tiden membranet inte används, en kontinuerlig desinfektion sker.

Nej. Membranet blir inte förstört av 70% IPA i desinfektionshatten

SwabCap® skall användas direkt när ett injektionsmembran ansluts till patient. Detta säkerställer ett ”slutet system”. Efter att ett injektionsmembran har använts skall en ny SwabCap® vridas på ordentligt. SwabCap® skall sitta på injektionsmembranet MELLAN olika användningar för att skydda mot beröring och luftburna föroreningar samt fungerar som en fysisk barriär mot kontaminering. Före anslutning avlägsnas SwabCap®. Detta eliminerar den tidskrävande processen av ”Scrub the Hub” och injektionsmembranet behöver inte lufttorka innan användning.

Tryck SwabCap® mot injektionsmembranet och skruva fast medurs. Kontrollera att den sitter ordenligt. SwabCap® kan användas på samtliga förekommande nålfria injektionsmembran med avtorkbar membranyta samt luer-lock anslutning.

SwabCap® bibehåller en desinficerad membranyta i upp till sju (7) dagar om den inte avlägsnas.

Nej, SwabCap® kan inte omsteriliseras.

Ja, under Maj månad 2015 presenterades i Nursing Research and Practice ( Nancy L. Moureau, Julie Flynn) en litteraturöversikt  där 140 studier och 34 abstrakts evaluerades gällande metoder och följsamhet avseende desinfektion av injektionsmembran.

Resultat: Den största risken för kontamination av katetern är efter inläggning, så många som 33-45% av nålfria injektionsmembran är kontaminerade och följsamheten för rätt desinfektionsmetod så låg som 10%.

Studier har rapporterat statistiskt signifikant infektionsreduktion när passiv alkohol desinfektion av injektionsmembranet används (48-86% reduktion), se länk nedan.33

http://www.hindawi.com/journals/nrp/2015/796762/

Nej. SwabCap® är avsedd för engångsbruk. När den har avlägsnats skall den kasseras.

Nej, SwabCap® skall endast användas på avtorkbara injektionsmembran anslutna till en PVK/CVK eller PICC-line.

SwabCap® används för närvarande av flera barnsjukhus och neonatalavdelningar i USA med stor framgång. Några av dessa sjukhus har delat deras resultat med andra kliniker på nationella konferenser såsom NACHRI och AVA (USA).32

70% IPA valdes för sin desinficerande förmåga och sin förmåga att passivt döda bakterier utan att behöva skrubba. Klorhexidin är inte godkänt av FDA för desinfektion av avtorkbara injektionsmembran.

SwabCap® kan inte användas på hon-kopplingar. SwabCap® kan endast användas på injektionsmembran som har luer-lock design och en avtorkbar membranyta. Om patienten har ett injektionsmembran med luer-lock anslutning och avtorkbar yta på deras dialyskateter, då kan SwabCap® användas.

Den mängd alkohol som finns kvar på membranet efter att SwabCap® har tagits bort är extremt liten (µl=0,005ml). I händelse av att membranytan inte hunnit torka, är 70% IPA som eventuellt kan komma in i patientens blodomlopp en mycket liten mängd och har ingen klinisk signifikans.  Om det finns en oro inom just specifikt neonatalvård att residualvolymen av isopropylalkohol på membranytan kan orsaka toxicitet så rekommenderar vi att man låter alkoholen på membranytan avdunsta i vanlig ordning innan användning, cirka 10-15 sekunder.

Det finns inget belägg för att desinfektionsmedel på egen hand kommer in i blodbanan när SwabCap® passivt är ansluten till själva injektionsmembranet. SwabCap® tillhandahåller, först och främst, passiv desinfektion av membranytan och dess gängor utan att aktivera injektionsmembranet.