SwabCap®

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Förebygg kateterrelaterade infektioner

Kateterrelaterade infektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Användningen av både CVK och PVK samt nålfria injektionsmembran ökar generellt vilket innebär att fler patienter riskerar att drabbas av en kateterrelaterad infektion.1 Följsamhet till basala hygienrutiner i alla vård- och undersökningssituationer och av all vårdpersonal är den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och VRI.31

Fler och fler studier visar på bristande följsamhet gällande desinfektion av nålfria injektionsmembran trots utbildning och bättre desinfektionsmedel.34, 35, 36, 37–41, 43 Bristande manuell desinfektion av intravenösa anslutningar ökar risken för infektioner i blodet eftersom mikroorganismer kan tränga in i det intravenösa systemets lumen och bilda en infektionsorsakande biofilm, som i sin tur främjar infektioner. 42

 

Funktion

När en steril SwabCap® skruvas på injektionsmembranet pressas svampen ihop så att membranets ovansida och gängor decinficeras in med 70% IPA.

Verksam inom 30 sekunder och håller membranets yta desinficerat upp till 7 dagar. Desinfektionshatten sitter på plats till injektionsmembranet skall användas nästa gång och skyddar mot kontaminering vid beröring och luft.

När desinfektionshatten tagits bort är injektionsmembranet klart att användas och ingen ytterligare desinfektion behövs.