FAQ

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

12 frågor. Allt du behöver veta!

CARESITE® split-septum injektionsmembran med positivt avslut. Safeflow® split-septum injektionsmembran med negativt avslut.

Alla membran har olika design. CARESITE® är ett transparent split-septum injektionsmembran med ett positivt avslut samt har en öppen flödesväg utan mellanliggande utrymmen eller områden av innesluten vätska i själva enheten. Många injektionsmembran på marknaden är konstruerade  med intern flödesväg som innehåller en kolv över en tapp. Dessa flödesvägar har visats sig i ett flertal studier för att ha förmågan att härbärgera bakterier.18,19

Positivt avslut påverkar i sig inte infektionsfrekvensen, men minskar risken för backflöde av blod in i IV-katetern.

Mekaniska injektionsmembran introducerades under senare delen av 80-talet för att minska risken för stick- och skärskador och underlätta hanteringen. Sedan introduktionen av injektionsmembran var det oklart hur de skulle användas, flera kliniker trodde att dessa injektionsmembran var så säkra att desinfektion av membranet inte var nödvändigt före injektion. I en klinisk studie uppgavs att 31% av sjuksköterskorna utelämnade desinfektion innan injektion genom injektionsmembran.18

Ett injektionsmembran med negativt avslut måste flushas med positivt tryck. Det betyder att sjuksköterskan behöver stänga slangklämman under pågående flushning (konstant tryck från sprutans kolv). Om förlängningsslang eller spruta avlägsnas från membranet innan klämman aktiveras, kommer det att uppstå en liten blodförskjutning (reflux) från kärlet som backar tillbaka upp i katetern. Vid korrekt handhavande för flushning/ klämteknik på ett konsekvent sätt, kan injektionsmembran med negativt avslut ses som neutrala.

När spruta alternativt förlängningsslang avlägsnas från ett neutralt injektionsmembran uppstår en signifikant mindre reflux än jämförelsevis med injektionsmembran med negativt avslut.

Ett injektionsmembran med positivt avslut ger en mikrobolus av vätska för att rensa kateterspetsen när sprutan kopplas bort från enheten. Det rensar katetern och förebygger reflux av blod, vilket minskar risken för ocklusioner till följd av återflöde. I en In-Vitro studie har det påvisats att injektionsmembran med positivt avslut signifikant bidrar till mindre risk för intrång av mikroorganismer i patientens blodbana.11

Nej, CARESITE® split-septum injektionsmembran är läckagefri och lufttät, trycktestad upp till 300PSI.

Ja

Ja