Träning & Utbildning

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Klicka för att förstora bilden

Förebygg vårdrelaterade infektioner genom att välja injektionsmembran med positivt avslut.

Flera faktorer påverkar risken för att drabbas av en kateterrelaterad infektion. Handhavandet är en viktig faktor, en annan viktig faktor är injektionsmembranets design.

Det finns tre olika typer av injektionsmembran, baserade på dess teknik vad gäller vätskeförskjutning.

Negativt avslut: Ett injektionsmembran med negativt avslut måste flushas med positivt tryck. Det betyder att man behöver stänga slangklämman under pågående flushning (konstant tryck från sprutans kolv). Om förlängningsslang eller spruta avlägsnas från membranet innan klämman aktiveras, kommer det att uppstå en liten blodförskjutning (reflux) från kärlet som backar tillbaka upp i katetern.16

Positivt avslut: Injektionsmembran med positivt avslut ger en mikrobolus av vätska för att rensa kateterspetsen när sprutan kopplas bort från enheten. Det rensar katetern och förebygger reflux av blod, vilket minskar risken för ocklusioner till följd av återflöde. Injektionsmembran med positivt  avslut bidrar till signifikant mindre risk för intrång av mikroorganismer i patientens blodbana än injektionsmembran med negativt och neutralt avslut.16

Neutralt avslut: När spruta alternativt förlängningsslang avlägsnas från ett neutralt injektionsmembran uppstår en signifikant mindre reflux än jämförelsevis med injektionsmembran med negativt avslut.17

Instruktionsvideos

Beskrivning Dokument Länk
CARESITE® produktegenskaper och fördelar Ladda ner
wmv (26.3 MB)
CARESITE® Ladda ner
wmv (22.7 MB)
CARESITE® Straight flush kort film Ladda ner
wmv (7.1 MB)