Handhavande

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Tre enkla steg för att flusha eller administrera läkemedel:

Använd antibakteriell tvål och handskar

Svabba kraftfullt med en spritsudd; god praxis rekommenderar minst 15 sekunder.

Låt alkoholen torka

VIKTIGT: Avlägsna sprutan innan eventuell slangklämma stängs

Avlägsna eventuell kvarvarande vätska på membranytan vid frånkoppling med spritsudd

Kom ihåg:

  • Svabba alltid kraftfullt med en spritsudd i minst 15 sekunder inna åtkomst och därefter vänta till spriten avdunstat
  • Flusha före och efter administration av medicin
  • Flush före och efter blodprovtagningar
  • Desinficera injektionsmembranet efter utförd blovprovtagning
  • Följa lokala riktlinjer gällande bytesfrekvens av injektionsmembran efter varje avslutad intravenös infusion

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
CARESITE® desinfektionsposter
pdf (137.2 KB)