Utan blodläckage

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Utan blodläckage

En unik fördel med Introcan Safety® 3 är att IV-katetern har ett inbyggt septum i själva hubben som faktiskt ger blodkontroll. Det blir inget blodläckage och inget blod på kanylskyddet, det vill säga risken för blodexponering är minimal.

Blodläckage från en IV-kateter kan hamna i sängen, på golvet och på kläder – något som ger extra kostnader för rengöring och minskad tid för omvårdnad.5-6

Det integrerade septumet i själva hubben ger automatisk blodkontroll vid utdragning av kanylen och byte av tillbehör.

Integrerat membran med blodkontroll

  • Minimerar behovet av venkompression
  • Blodkontrollfunktionen fungerar upprepade gånger
  • Minskar risken för endogen smitta
  • Minimerar tidsåtgång och åtgång av material för rengöring
  • Minskar oavsiktlig blodexponering vilket gör patienter och anhöriga lugna