Lyckas med första sticket

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Lyckas med första sticket

Vår nya teknologi med dubbelt backflöde ger dig – supersnabbt – två kvitton på att venpunktionen har lyckats och att katetern ligger rätt i kärlet. Det gör att du slipper perforerade kärl med blödningar och obehag för patienten.

Första blodsvaret i blodkammaren bekräftar att kanylen är införd i venen. (övre bilden)

Andra blodsvaret mellan katetern och kanylen bekräftar att katetern är införd i venen. (nedre bilden)

Dubbelt blodsvar
• Ingreppet går fort, enkelt och är säkert 
• Blodsvar från kanylen bekräftar att kanylen är införd i venen
• Blodsvar från katetern bekräftar att katetern är införd i venen