Handhavande

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

HANDHAVANDE

1. FÖRBEREDELSE

Desinfektera insticksstället enligt lokala anvisningar.

Anpassa punktionsvinkeln och för in kanylspetsen i venen.

2. INLÄGGNING

Observera det första blodsvaret i blodkammaren.

Sänk stickvinkeln något och för sedan in katetern och stålkanylen som en enhet (cirka 2 mm) för att säkerställa att kanylspetsen ligger i kärlet.

3. INFÖRANDE

Håll stålkanylen stilla, för in katetern ytterligare cirka 3 mm med hjälp av ena vingen alternativt med grepplattan.

Observera det andra blodsvaret mellan stålkanylen och katetern, vilket bekräftar att katetern ligger rätt i kärlet.

4. STABILISERA KATETERN

Efter andra blodsvaret, håll stålkanylen stilla och fortsätt för in katetern i kärlet.

Släpp stasen.

5. AVLÄGSNANDE AV STÅLKANYL

Håll i vingen och dra tillbaka kanylen i en rak och kontrollerad rörelse tills stickskyddet aktiveras. Det är onödigt att ockludera kärlet.

Ett septum i hubben minskar risken för blodläckage.

Deponera kanylen i en behållare för stickande och skärande avfall.

6. ANSLUTNING AV TILLBEHÖR/FIXERING

Anslut en förslutningspropp/ injektionsmembran/ infusionsslang.

Fixera med ett sterilt förband enligt lokala anvisningar.

VARNING!

  • Stick aldrig tillbaka nålen i katetern - katetern kan perforeras som i sin tur kan orsaka embolism.
  • Om venpunktionen skulle misslyckas - ta först bort nålen för att aktivera säkerhetsmekanismen och ta sedan bort katetern från patienten.

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Introcan Safety® 3 Handhavandeposter Ladda ner
pdf (1001.3 KB)