Flexibel från början till slut

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Flexibel från början till slut

Med Introcan Safety® 3 får du en optimal sluten IV-kateter som passar alla vårdverksamheter samt alla patienter oavsett ålder.

Tillsammans med B. Brauns unika nålfria ventil CARESITE® , med positivt mottryck som förhindrar reflux av blod och därmed kateterocklusion, får du ett totalt slutet system – som effektivt minimerar kontamination och blodspill samt ger en säker läkemedelstillförsel.

 • Valbart tillbehör kan anslutas ex CARESITE nålfria injektionsmebran.
 • 16 till 24G katetrar är lämpliga för användning vid högtrycksinjektioner som kräver trycktålighet upp till 325 psi. Möjliggör att en tunnare IV-kateter kan väljas, vilket gör det behagligare för patienten.
 • Lämplig för upprepade blodprovtagningar, vilket gör Introcan Safety® 3 lämplig för exempelvis akut- och infektionsavdelningar.
 • Valbart tillbehör kan anslutas ex CARESITE nålfria injektionsmebran.
 • 16 till 24G katetrar är lämpliga för användning vid högtrycksinjektioner som kräver trycktålighet upp till 325 psi. Möjliggör att en tunnare IV-kateter kan väljas, vilket gör det behagligare för patienten.
 • Lämplig för upprepade blodprovtagningar, vilket gör Introcan Safety® 3 lämplig för exempelvis barnavdelningar.

Idealisk IV- kateter för administrering av kontrastmedel med tryckspruta. 18 till 24G katetrar är lämpliga för användning vid högtrycksinjektioner som kräver trycktålighet upp till 325 psi. Möjliggör att en tunnare IV-kateter kan väljas, vilket gör det behagligare för patienten.

B Braun introducerar Introcan Safety 3 i en ny unik storlek 20G längd: 50 mm som lämpar sig utmärkt för:

Artärkateter:

 • Inbyggt skydd mot reflux och blodläckage under inläggning samt när du skall ansluta eller koppla ifrån tillbehör. Detta förenklar handhavandet genom att ingen manuell switch behöver aktiveras. 
 • Som en del av övervakningen av kritiskt sjuka patienter kan inläggning av en artärkateter bli nödvändig. Introcan Safety® 3 PUR-katetermaterial ger en tillförlitlig och noggrann patientövervakning11. samt erbjuder en snabb och säker inläggning på grund av mindre förberedelse och mindre material åtgång.

B Braun introducerar Introcan Safety 3 i en ny unik storlek 20G längd: 50 mm som lämpar sig utmärkt för:

 • Ultraljudsinläggning: Längre kateter för ultraljudsledd inläggning som ett andra alternativ till traditionell inläggning av en perifer IV-kateter exempel vid svårstuckna patienter.
 • Valbart tillbehör kan anslutas ex. CARESITE med eller utan förlängning. Vi rekommenderar 3-grenad injektionsmembran med backventil för parallella infusioner.
 • Helautomatisk blodkontroll minimerar risken för blodläckage och risken för blodsmitta.
 • 16 till 24G katetrar är lämpliga för användning vid högtrycksinjektioner som kräver trycktålighet upp till 325 psi. Möjliggör att en tunnare IV-kateter kan väljas, vilket gör det behagligare för patienten.
 • Lämplig för upprepade blodprovtagningar, vilket gör Introcan Safety® 3 lämplig för exempelvis akutmottagningar.
 • Valbart tillbehör kan anslutas ex. CARESITE nålfria injektionsmebran.