frågor & svar

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Porten på perifer IV-kateter utgör en kontaminationsrisk och skall enligt Vårdhandboken endast användas vid kontroll av inläggningen. Finns en injektionsport på den perifera IV-katetern så finns risken att den används ändå samt att porten ofta står öppen. Risker finns även för mekanisk irritation vid insticksstället och i blodkärlsväggen när man manipulerar vid porten.

Man strävar efter att ha en perifer IV-kateter med så låg profil som möjligt så att patienten inte kan fastna lika lätt i kläder etc. som med en IV-kateter med injektionsport.

Detta ger möjlighet att suturera IV-katetern om man av någon anledning inte kan fästa förband på huden ex vid brännskada, samt med mindre plastyta mot huden så minskar risken för trycksår.

Katetermaterialet är polyuretan (PUR) som är knickresistent och ger bekvämare långvarig inläggning.

Ett innovativt septum som finns inbyggt i hubben på IV-katetern som hindrar blodläckage fram tills att ett tillbehör kopplas på. Du behöver alltså inte längre ockludera venen.

Du får ditt första blodsvar i blodkammaren längst bak, det bekräftar att nålen är inne i kärlet. Sedan, när du börjar föra in katetern och håller stålkanylen stilla, kan du observera det andra blodsvaret mellan stålkanyl och kateter, vilket bekräftar att även katetern ligger i kärlet.

Tillbehör från alla tillverkare fungerar med Introcan Safety® 3. Både luer-slip och luer-lock anslutningar fungerar.

Ja. Ta loss det hydrofoba luftfiltret, då är det inte längre vakuum i bodkammaren, och låt sedan blodet rinna ner genom nålen/stickskyddet.

Ja, IV-katetern har ett integrerat helautomatiskt kanylskydd. Ett stickskydd som är självaktiverande och skyddar automatiskt spetsen direkt efter användning. Det kan inte hanteras på ett felaktigt sätt eller manipuleras så att det blir inaktivt.

Introcan Safety® 3 har en så kallad back-cut universalslipning, som ger en stor valfrihet vad gäller olika insticksvinklar, vilket underlättar punktion av svårstuckna vener och sköra kärl.  

Storlekarna 24G-16G är godkända för 325 psi, vilket möjliggör att en  tunnare IV-kateter kan väljas, detta gör det behagligare för patienten samt gör den till en utmärkt IV-kateter för administrering av kontrastmedel med tryckspruta.

Ja, vår innovativa oportade perifera IV-kateter finns i tre storlekar som lämpar sig som artärkateter, varav en storlek är 20G, med en kateterlängd på 50 mm. Introcan Safety® 3 PUR-katetermaterial ger en tillförlitlig och noggrann patientövervakning,

Ja, Vår innovativa oportade IV-kateter i storlek 20G och med kateterlängd på 50 mm, kan med fördel användas vid ultraljudsledd perifer IV-inläggning. I vårt sortiment över perifera IV-katetrar som lämpar sig vid ultraljudsledd inläggning finns även Introcan Safety, en oportad perifer IV-kateter med helautomatiskt stickskydd och utan vingar i storlek 18G och längd på 64 mm.

Alla IV-förband på marknaden fungerar med Introcan Safety® 3 (t.ex. 3M Tegaderm 1633, 1681, 1683 eller Smith & Nephews IV3000).

Mjukplast, som tar mindre plats i avfallet och är miljövänligare än hårdplastförpackningarna.