Vad är CSTD?

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hur CSTD påverkar din säkerhet

Vad är en ’Closed System Transfer Device’ (CSTD)? 

Tevadaptor® lever upp till flera organisationers definition av ett slutet system (CSTD), bland annat av NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). NIOSH definierar ett slutet system som ett system som inte utbyter ofiltrerad luft eller föroreningar med omgivande miljö. Eftersom Tevadaptor® även filtrerar luft som går in i systemet uppfyller systemet därmed också NIOSH’s definition för ’Slutet system för läkemedelsöverföring’: ”Ett överföringssystem för läkemedel som mekaniskt förhindrar överföring av omgivande föroreningar in i systemet samt förhindrar läckage av hälsovådliga läkemedel eller koncentrerade ångor ut ur systemet”.  

Yrkesmässig exponering vid beredning och administrering av hälsovådliga läkemedel är kopplad till en rad negativa hälsokonsekvenser. Tevadaptor® som uppfyller NIOSH CSTD-definition skyddar vårdpersonal mot sådan exponering1

Håll dig säker med ett slutet system för läkemedelsöverföring (CSTD) 

Hur kan vårdpersonal skydda sin hälsa när de arbetar med hälsovådliga läkemedel? Detta är en viktig utmaning vid behandling av patienter. 

Många hälsovådliga läkemedel används ofta i samband med behandling av patienter. De kan inkludera antineoplastiska läkemedel för kemoterapi, antibiotika och nya monoklonala antikroppar. Även om dessa läkemedel räddar patientliv, kan de också skada hälsan hos vårdpersonal. Detta kan inträffa om läkemedlen läcker under sammansättning, beredning eller administrering till patienter. 

Hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive farmaceuter, sjuksköterskor och djurhälsopersonal, kan utsättas för hälsovådliga läkemedel genom inandning, hudkontakt, oavsiktlig hand-till-mun intag eller stick- och skärskador. 

Om dessa läkemedel läcker ut vid hantering är de också en hälsorisk för andra vårdpersonal, patienter, patientfamiljer och miljön2

Vikten av CSTD: er

Ett antal viktiga tillsynsmyndigheter runt om i världen publicerar föreskrifter och riktlinjer relaterade till utformning och användning av CSTD. Dessa inkluderar:

  • US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
  • United States Pharmacopeia (USP)
  • Landsspecifika riktlinjer

Förutom att uppfylla dessa riktlinjer är Tevadaptor® godkänd av FDA enligt ONB-produktkoden och CE-godkänd. Utförandet av Tevadaptor° granskas och erkänns också i ledande tidskrifter och/ eller konferenser.

Enkelt Klick för säkerhet

B. Braun medical AB erbjuder Tevadaptor® för att tillhandahålla säkerhet på högsta standard. Se våra produkter eller kontakta oss.

Referenser

  1. NIOSH [2004]. NIOSH Alert: preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous drugs in health care settings. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2004-165. 
  2. https://www.cdc.gov/niosh/topics/antineoplastic/default.html