Tevadaptor® Vial Adaptor

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Tevadaptor® Vial Adaptor 

Till Tevadaptor® finns en rad olika Vial-adaptrar som passar olika vialstorlekar. Vial-adaptrarna passar alla standard vialstorlekar 13, 20, 28 och 32 mm

Tevadaptor® Vial Adaptor ansluts enkelt till läkemedelsvialen och möjliggör en sluten läkemedelsöverföring. Tevadaptor® är designat att vara intuitivt och logiskt för att på så sätt göra beredning/ iordningställande enkelt. Sprut Adaptor ansluts med enkelhet till Vial adaptor och säkerställer på så sätt en säker överföring av läkemedlet från vialen till sprutan och sedan vidare till en infusionsförpackning, elastomerisk pump eller en läkemedelskassett avsedd för ambulatoriska pumpar.

För flergångsuttag, möjliggör skyddshatten på Vial Adaptorn en steril och säker förvaring.

Toxi-Guard®

I Vial Adaptorn finns det ett patenterat filtersystem, Toxi-Guard®, som förhindrar läckage av läkemedel samtidigt som det släpper ut ren luft för att tryckutjämna.

Toxi-Guard® består av ett hydrofobt partikelfilter (0,2 µm) och ett kolfilter, som är bevisat effektiv och säkerställer att även läkemedel i gasform hålls kvar inom systemet.

De oberoende testerna som har gjorts under extrema förhållanden med olika toxiska läkemedel, vars mätmetod kan spåra läkemedel på nanogramnivå, visar att inget läckage sker från systemet. En aktuell artikel från 2019 har även mätt kontaminering av antibiotika vid beredningsområden samt i luften kring sjuksköterskor där man såg en signifikant skillnad mellan beredning med konventionella metoder gentemot Tevadaptor®.

Vial Adaptor

Toxi-Guard®

Beskrivning Artikelnummer
Tevadaptor® Vial Adaptor 20 mm & 13 mm TEVA-MG245548                   
Tevadaptor® Vial Adaptor 28 mm TEVA-MG245766
Tevadaptor® Vial Adaptor 32 mm TEVA-MG245769

Jag vill veta mer om Tevadaptor

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så kontaktar vid dig.

Till kontaktformulär