Farmaceuter

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Utvecklad för farmaceuter

För farmaceuter som hanterar cytotoxiska läkemedel kan den kumulativa exponeringen av att förbereda dussintals kemoterapibehandlingar under många månader och år utgöra betydande hälsorisker.

Vår Tevadaptor® produktfamilj förhindrar exponering för antineoplastiska och andra farliga läkemedelssubstanser. Den eliminerar också oavsiktliga nålstickskador.

Med ett enkelt klick som indikerar en stängd anslutning kan farmaceut säkert bereda cytotoxiska läkemedel.

Tevadaptors patenterade dubbelfilter (Toxi-Guard®) möjliggör säker hantering och blandning samtidigt som läkemedelssterilitet bibehålls.

Säkerhet för farmaceuter med Tevadaptor® slutna system för läkemedelsöverföring (CSTD)

Många studier visar att klassisk användning av sprutor och injektionskanyler nästan universellt resulterar i kontaminering, inklusive läckage, läckage från injektionsflaskpmembran och aerosolgenerering. För apotekare som arbetar med farliga läkemedel kan denna förorening utgöra en betydande hälsorisk.

Exponering för antineoplastisk läkemedelsförorening kan förekomma i alla skeden, från blandning till beredning genom inandning, hudkontakt, oavsiktlig intag av hand till mun eller stick- och skärskada. Rutinmässig hantering av hälsovådliga läkemedel i apotek har visat sig leda till högre risker för kromosomavvikelser. De akuta effekterna av exponering för hälsovådliga läkemedel kan inkludera hudutslag och illamående, medan kroniska effekter sträcker sig till infertilitet, missfall, fosterskador, leukemi och andra cancerformer.

Det finns också andra faror i apoteket. Användningen av högre doser och fler kombinationer i modern terapi och den ökande användningen av nya terapier som antivirala och monoklonala antikroppar kan också öka hälsoriskerna för farmaceuter.

Exponering kan förekomma i alla skeden av hantering av hälsovådliga läkemedel.

Utvecklingen av riktlinjer för säker hantering 

Från och med 1970-talet visade studier riskerna med exponering för hälsovådliga läkemedel. Från och med 1990 listade riktlinjer från American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) rekommendationer för vårdpersonal som arbetar med hälsovådliga läkemedel.

2004 publicerade NIOSH riktlinjer för säker hantering av hälsovdliga läkemedel av farmaceuter. Ytterligare riktlinjer från International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) följde 2007. Ytterligare organisationer, inklusive OSHA, ONS, HOPA och andra har utfärdat sina egna rekommendationer för farmaceuters säkerhet.

Säker hantering ska vara enkelt

I kombination med användning av personlig skyddsutrustning (PPE), bästa praxis och andra kontroller, erbjuder Tevadaptor® säkerhet genom att minimera exponeringen för hälsovådliga ämnen, inklusive vätskor, aerosoler och ångor, samtidigt som läkemedelssterilitet bibehålls.

Fokusera på din säkerhet så att du kan fokusera på det som verkligen spelar roll. 

Tevadaptor®: s premiumslutna system för läkemedelsöverföring (CSTD) med patenterad dubbelmembran luftreningsteknik möjliggör säker hantering, sammansättning, beredning och administrering av antineoplastiska och andra hälsovådliga läkemedel. 

Möjliggör säker beredning på apotek.

Patenterad dubbelmembran luftreningsteknik

Tevadaptor® patenterade dubbla membran-luftreningsteknik, mer känd som Toxi-Guard®, uppfyller NIOSH-definitionerna och ger farmaceuter säkerhet med högsta standard vid hantering av hälsovådliga läkemedel. Toxi-Guard® förhindrar utsläpp av giftiga läkemedelsångor, aerosoler och droppar samtidigt som steriliteten hos läkemedlet eller vätskebanan bevaras. Toxi-Guard® möjliggör också automatisk tryckutjämning.

Enkelt klick för ökad säkerhet

Det är säkert. Vårt slutna system för läkemedelsöverföring (CSTD) har en väl dokumenterad utmärkta prestanda. Systemet är vetenskapligt validerat för att förhindra läckage av hälsovådliga läkemedel.

Det är enkelt. Tevadaptor® är utformad för att vara intuitiv och kräver minimal träning. Eftersom Tevadaptor® är så lätt att använda kan en farmaceut räkna med färre fel, spill, oavsiktliga exponeringar och trötthet och repetitiva belastningsskador. 

Uppfyller det europeiska direktivet om stick- och skärskador. Tevadaptor® eliminerar exponering för nålar genom att gömma nålen med hjälp av en automatisk indragningsmekanism. 

Klicka bara. Det hörbara "klicket" på Tevadaptors® elastomer-till-elastomer-anslutning bekräftar att en säker, sluten anslutning har upprättats.

Kostnadseffektiv. Tevadaptor® möjliggör både kostnadsbesparingar och läkemedelsbesparingar. När du arbetar med högkostnadsläkemedel som används inom onkologi, betyder det att livräddande behandling kan ges till fler patienter.

Jag vill veta mer om Tevadaptor

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så kontaktar vid dig.

Till kontaktformulär