Nytt coronavirus (2019-nCoV)

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Denna information är för sjukvårdspersonal

Ja, jag arbetar inom sjukvården

Confirm Cancel

Vad är coronavirus?

Coronaviruset är en stor familj av höljeförsedda enkelsträngade RNA-virus som är kända för att orsaka sjukdomar från vanlig förkylning till svårare sjukdomar som Mellanöstern respiratoriskt syndrom (MERS) och svårt akut respiratoriskt syndrom (SARS). Det nya coronavirus (CoV) är en ny stam av coronavirus som inte tidigare har identifierats hos människor.

Vilka produkter är effektiva

För att bryta kedjan av infektioner måste produkter vara effektiva mot åtminstone höljeförsedda virus. Enligt europeisk standard EN 14476 respektive RKI / DVV-metod måste detta påvisas med ett test mot Vaccinia Strain Ankara eller Elstree. Produkter som klarar testet kan anses vara effektiva mot höljeförsedda virus - inklusive Coronavirus-familjen.

B. Braun produkter med bevisad effekt

 

ProdukterApplikation            
Händer
Promanum pure30 sekunder
Softa-Man Pure & Softa-Man Visco-rub30 sekunder
Softa-Man® Gel30 sekunder
Ytor
Meliseptol Foam Pure & Meliseptol Wipes Sensitive60 sekunder
Meliseptol pure30 sekunder
Meliseptol rapid & Meliseptol HBV60 sekunder
Meliseptol Wipes ultra60 sekunder
Hexaquart XL & Hexaquart pure1% / 5 min
Melsept SF1% / 30 min
Instrument
Stabimed fresh0.5% / 15 min
Stabimed ultra1.0% / 5 min
Helipur H plus N2.0% / 30min
Helimatic Disinfectant 1.0% / 5 min

Försiktighetsåtgärder

 • Handhygien - följ WHOs rekommendation My 5 Moments for hand hygiene
  Handtvätt: Applicera produkten så att det täcker hela handen; torka händerna tills de är torra 
 • Skyddsutrustning (PPE): Utvärdera risken för exponering för kroppsvätskor och kontaminerade ytor innan kontakt med en patient och välj PPE baserad på riskbedömning: rena icke-sterila handskar, rena icke-steril skyddskläder, mask och ögonskydd 
 • Hostettiket; Om du hostar eller nyser - täck näsa och mun samt tvätta händerna noga efteråt
 • Rengöring av ytor
  Korrekt rengöring och desifektion av ytor som används regelbundet av personal och patienter
 • Förebygg stickskador
 • Sängkläder
  Hantera använda sängkläder med försiktighet
 • Avfallshantering
 • Utrustning
  Rengör och desinfektera instrument och utrustning mellan varje patient 

För mer detaljer: https://www.who.int/csr/resources/publications/4EPR_AM2.pdf

När och hur ska man ta på sig en mask - en kort guide

Vanliga frågor 

Vilka är symtomen för någon som är smittad med coronaviruset?
Det beror på viruset, men vanliga symtom så som luftvägssymtom, feber, hosta, andnöd och andningssvårigheter. Svårare fall kan leda till lunginflammation, akuta luftvägsproblem, njursvikt och att personen avlider. 

Kan coronaviruset smitta mellan personer? 
Ja, coronaviruset kan smitta mellan människor, vanligtvis efter nära kontakt med någon som har viruset, till exempel inom familj & hushåll, på arbetsplatsen och sjukhus. 

Finns det något vaccin mot det nya coronaviruset? 
När en sjukdom är ny finns det inget vaccin innan ett har utvecklats.

Finns det  någon behandling av det nya coronaviruset?
Det finns ingen specifik behandling av sjukdomen som orskas av coronaviruset än. Men många av symtomen kan behandlas och därmed behandlas baserat på patientens tillstånd. 

Vad kan jag själv göra? 
Standardrekommendationer inkluderar grundläggande hand- och andningshygien, säker hantering av mat och om möjligt undvika nära kontakt med alla som uppvisar symtom på andningssjukdomar så som hosta och nysningar.

Är sjukvårdspersonal utsatta för risk med det nya coronaviruset? 
Ja, det kan de vara, eftersom vårdpersonal oftare kommer i kontakt med patienter än allmänheten. WHO rekommenderar att sjukvårdspersonal följer rekommenaderade rutiner för att minska risken för infektion.