Policy för datasäkerhet

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Policy för datasäkerhet  

Anomnym datainsamling 
Ni kan använda B. Brauns  webbplatser utan att ange personuppgifter. Vi informeras endast om namnet på er Internetleverantör, vilka uppgifter som överfördes till oss från er webbläsare och information om vilka webbplatser ni besöker i våra domäner. För detta ändamål använder vi programmet etracker. Den information som samlas in genom detta program är endast för statistiska ändamål. Som en enskild användare förblir ni anonym. 

etracker
Med hjälp av teknik från etracker GmbH (www.etracker.de), samlas användardata  in och lagras på webbplatsen i en anonym form. Cookies kan användas för dessa ändamål,  dessa cookies samlar in och lagrar uppgifter enbart i en pseudonym form. Uppgifterna används inte för att personligen identifiera besökare på denna webbplats och förts inte tillsammans med andra uppgifter som hänför sig till bärare av en pseudonym. Rätten att  insamla och lagra sådana uppgifter kan när som helst återkallas av webbplatsens användare  för senare besök av webbplatsen.

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter
Personuppgifter samlas endast  in när du skickar in informationen själv, som till exempel i ett kontaktformulär på hemsidan. Dessa uppgifter kommer inte överföras till tredje part såvida ni  inte uttryckligen anger att detta är er önskan.

Samtycke och begränsad användning
Inlämning av personliga eller affärsmässiga uppgifter (e-postadresser, namn, adresser) sker på en explicit frivillig basis. Genom att lämna in sådana uppgifter ger ni oss därmed ert samtycke att sådana uppgifter kommer att samlas in, bearbetas eller användas i syfte att få kontakt, att genomföra avtal, samt för att skydda våra egna legitima affärsintressen eller för andra ändamål som anges av er själva. Datainsamling, bearbetning eller användning för något annat syfte kommer inte att inträffa. Detta samtycke kan återkallas när som helst från och med denna tidpunkt framåt.

Rätt till tillgång och offentlig katalog för förfaranden
På begäran informerar vi er skriftligen i enlighet med tillämpad lag varvid vi har lagrade personuppgifter från er och vilka dessa uppgifter är. Dessutom, i enlighet med de  tillämpade rättsliga bestämmelserna, har ni rätt att korrigera, blockera och/eller radera sådana personuppgifter. I vår offentliga katalog för förfaranden har vi sammanfattat denna information i enlighet med § 4e av den tyska federala dataskyddslagen (BDSG).

Säkerhet
B. Braun Melsungen AG sysselsätter tekniska och organisatoriska åtgärder datasäkerhet för att skydda data som gjorts tillgängliga för bolaget mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med utvecklingen av tekniska standarder.

Uppgiftsskyddsombud
Om ni har frågor om hanteringen av dina personuppgifter kan ni kontakta vår uppgiftsskyddsombud direkt. Han är också tillgänglig att svara på förfrågningar om information, förslag eller klagomål.


Valid as at: 23/10/2015