Allt du behövet veta om svårläkta sår

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Svårläkta sår kan läka

Svårläkta sår är ett vanligt problem. Miljontals människor lider av trycksår, bensår och diabetiska fotsår. Dessa typer av sår och dess ursprung kräver individuell behandling och tillämpade produkter. Att tillämpa moderna behandlingar har visat på att svårläkta  sår kan läka. 

Vad är ett svårläkt sår?

När sårläkningen störs av underliggande sjukdom och kan även utvecklas efter en simpel skada. För att skapa en god förutsättningar för läkningsprocessen är det viktigt att diagnosisera och behandla den underliggande sjukdomen.

Smärta - ett ovälkommet inslag

Svårläkta sår för ofta med sig smärta vilket vidare kan ökas av kontakt och temperaturförändringar. Målet med en integrerad sårbehandling måste baseras på din individuella upplevelse av smärta och behandlas så att det är uthärdligt för sig. Smärtreglering kan uppnås med hjälp av  analgetika (smärtstillande) som kommenderas och ordinaras av din läkare. Effektiv sårrengöring är förebyggande för sårinfektioner tillsammans med moderna sårförband. Dessa faktorer bidrar till en ökad livskvalitet.

För en lyckad smärtbehandling, bör följande definieras: 

  • Vart: i såret, sårkanten eller utanför?
  • Hur: brännande, pulserande, huggande eller svårdefinierad?
  • När förekommer smärtan?
  • Hur länge varar smärtan?
  • Är det specifikt svår i vissa situationer: byte av sårförband, rengöring eller en viss kroppsposition?
  • Påverkar det ditt vardagliga liv: sömn, kroppsrörelser, aptit?

Indentifiering av faktorer som påverkar sårläkningen

Att indetifiera och eliminera faktorer som påverkar sårläkningen är fundamentala steg för att skapa goda förutsättningar för en lyckad sårläkning. Svårläkta sår påverkas inte bara av såret (local factors) utan även att patientens hälsotillstånd (systemic factors). Sårläkning bör därför alltid anamma en integrerad staregi. Viktiga faktorer som leder till sämre hälsotillstånd ses i listan nedan. 

Local faktorer Systemic faktorer
Bakteriell kolonisering Hjärta-kärlsjukdom
Fibrinbelagt och nekros Neuropati (diabetes) 
Infekterat sår Metabolisk sjukdom
Dålig sårhygien Undernäring
Dålig blodcirkulation Mediciner (e.x. steroider) 
Låg syremättnad Immuno suppression Immunosuppression
Debris  Hög ålder 
Tryck  Rökning

Har du frågor eller vill beställa?

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige