Diabetes World Diabetes Day 2019

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Diabetes - komplikationer & följdsjukdomar

Människor runt om i världen känner till diabetes, men hur allvarlig är situationen för den som får diabetes, vilka är konsekvenserna och vad innebär det för närstående? 

Idag är det World Diabetes Day, med mottot “Diabetes: Skydda din familj”. Desto mer du vet om sjukdomen, desto bättre kan du hantera den. Diabetes är en av de främsta orsakerna till blindhet, amputation, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt och för tidigt död. Att veta om riskerna och hur man kan minska dom är det första steget att agera förebyggande och skydda sig själv. 

Att möta alla utmaningar

Människor med diabetes har en högre risk att utveckla hälsoproblem, av vilka de flesta inte verkar vara kopplade till sjukdomen initialt.

Ladda ner (Engelsk publikation)

Beskrivning Dokument Länk
Infosheet diabetes complications World Diabetes Day 2019
pdf (43.2 KB)
Tidig upptäckt av diabetes är viktigt. Om du vill veta mer om din egen risk för att potentiellt utveckla diabetes typ 2, testa dig själv här  "Test2Prevent" som tillhandahålls av the International Diabetes Federation.

Komplikationer i detalj(1)

Nerve disease

Nervsjukdom

Högt blodsocker och blodtryck vid diabetes kan skada kroppens nerver. Problem med matsmältningen, erektil dysfunktion och många andra problem kan uppstå. Extremiteterna, särskilt fötterna, påverkas oftast. Smärta, stickningar och tappad känsel gör att skador går obemärkt. Allvarliga infektioner och amputationer är följderna.

Vision loss

Förlora synen

De flesta med diabetes har någon form av ögonsjukdom om deras blodsocker ligger för högt en längre period. Det skadar dom små blodkärlen bakom ögonen, som redan kan ha påbörjats innan diabetesen har diagnosiserats. Det kan leda till sämre syn eller blindhet. Att hålla sin blodsockernivå så normal som möjligt, och regelbudna undersökningar, hjälper i att förebygga skador. 

Cardiovascular diseases

Kranskärlssjukdom

Blodtryck, kolesterol, blodsocker - så fort dessa stiger över normal nivå, påverkar det ditt hjärta och blodkärl negativt. Risken för kardiovaskulära komplikationer ökar och i värsta fall, är dom dödliga. Kranskärlssjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos personer med diabetes.

Kidney failure

Njursvikt

Anledningen till njursvikt är skadade blodkärl som inte längre filtrerar blod som det ska. Högt blodtryck och högt blodsocker orsakar högt blodflöde; blodkärl vidgar sig så att blodet kan flyta lättare. Tillslut blir kärlen försvagade. 

Periodontal diseases

Parodontit 

Den ökade risken för inflammation i tandköttet leder till tandkomplikationer som parodontit och tandlossning. Regelbundna tandkontroller är viktiga för att säkerställa en tidig diagnos. Så snart symptom på tandköttssjukdom, som blödning vid borstning eller svullna tandkött, rekommenderas årliga besök.

Minska riskerna

Du har makten att minska riskerna för långvariga komplikationer. 

Tidig upptäckt är nyckel. 

Det är viktigt att upptäcka sjukdomen så fort som möjligt, då odiagnosiserad diabetes kan skada din kropp på flera sätt. Så snart du har upptäckt sjukdomen kan du vidta alla nödvändiga åtgärder för att stödja och skydda din kropp på bästa sätt. Och att veta hur du hanterar din sjukdom kommer att ha en enorm inverkan på behandlingen.

 

Källa

(1) IDF Diabetes Atlas 8th Edition 2017, www.diabetesatlas.org
(2) care.diabetesjournals.org/content/38/10/1852