PVK-Dagen med B. Braun Medical

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

PVK-Dagen med B. Braun Medical

Vi har det stora nöjet att bjuda in Er till en informativ utbildningsdag med temat ”Ultraljudsvägledande PVK” i fokus. Utbildningsdagen är avsedd att samla professionen som kommer i kontakt med svårstuckna patienter. Dagen erbjuder ett spännande och intressant innehåll och ger Er möjlighet att fördjupa kunskaperna inom ämnet ultraljudsvägledande-PVK och handhavandet. Vi erbjuder en möjlighet att träffas, för att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av varandras kunskaper. Observera att vi har ett begränsat antal platser, först till kvarn principen gäller.

PVK-dagen med B. Braun Medical

Datum: 13 Maj

Plats: Nordic Light Hotel Stockholm

Kostand: 600sek/deltagare

PROGRAM

09.00 - 09.30 Fika & Registrering

09.30 - 09.45 Inledning och genomgång av dagens agenda
Tobias Alvner och Sara Olsson, B. Braun Medical

09.45 - 10.45 Ultraljudsvägledande PVK, Karlshamnsmodellen
Josefine Lewén, Anestesisjuksköterska Sjukhuset i Karlshamn

10.45 - 11.45 Vårdrelaterade infektioner i samband med venös access
Sara Olsson & Tobias Alvner, B. Braun Medical

11.45 - 12.00 Nyhet: Långa PVK:er för "Deep Access"
Tobias Alvner, B. Braun Medical

Lunch

Workshop Ultraljudsvägledande PVK, VRI (gruppindelning)
Josefin Lewén, Sara Olsson & Tobias Alvner

14.00 - 14.15 Fika

Hur kan metoden implementeras på Din arbetsplats (grupparbete)?
Alla

15.00 - 15.30 Avslutande diskussion, skriftlig utvärdering

ANMÄLAN

Anmälan görs senast tisdagen den 28 April

Betalning sker till Postgiro 20 11 28-6 alt Bankgiro 744-7246. Märk inbetalningen med PVK och Namn. Vi förutsätter att Du/Ni fått godkännande av Er chef att delta på denna utbildningsdag. Dagen kommer att innehålla produktinformation.

FRÅGOR OCH ANMÄLAN KONTAKTA
Maria Ericsson, maria.ericsson@bbraun.com

VÄLKOMNA!

Ladda ner ditt program

Beskrivning Dokument Länk
PVK-dagen med B. Braun Medical.pdf
pdf (470.0 KB)