ultraljudsvägledande PVK:er och handhavande

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

PVK-dag med B. Braun - Med fokus på ultraljudsvägledande PVK

Vi har det stora nöjet att bjuda in till en informativ utbildningsdag med temat “Ultraljudsvägledande PVK” i fokus. Utbildningsdagen är avsedd att samla professionen som kommer i kontakt med svårstuckna patienter.

Dagen erbjuder ett spännande och intressant innehåll och ger er möjlighet att fördjupa kunskaperna inom ämnet ultraljudsvägledande PVK:er och handhavande. Vi erbjuder en möjlighet att träffas för att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av varandras kunskaper. Sprid gärna denna inbjudan till era kollegor och observera att vi har ett begränsat antal platser; först till kvarn-principen gäller liksom max 2 deltagare från samma avdelning.

NÄR?                                                            VAR?                                      KOSTNAD?
Onsdag 27 april 2022             Scandic Elmia, Jönköping           600 SEK/deltagare
(inkl moms)

PROGRAM

08:30 – 09:00    Fika och registrering

09:00 – 09:15    Inledning och genomgång av dagens agenda
Sara Olsson och Diana Larsson, B. Braun Medical

09:15 – 10:15    Vårdrelaterade infektioner i samband med venös access
Sara Olsson och Diana Larsson, B. Braun Medical

10:15 – 10:30    Fika

10:30 – 11:15    Ultraljudsvägledande PVK, Karlshamnsmodellen
Josefin Lewén och Anna Olsson, anestesisjuksköterskor Karlshamn

11:15 – 12-15   PUGVA
Josefin Lewén och Anna Olsson, anestesisjuksköterskor Karlshamn

12:15 – 13:15    Lunch

13:15 – 13:30    Långa PVK:er för Deep Access
Sara Olsson, B. Braun Medical

13:30 – 14:30    Ultraljudsvägledande PVK, praktisk övning
Josefin Lewén, Anna Olsson, Sara Olsson och Diana Larsson

14:30 – 14:45    Fika

14:45 – 15:45    Fortsättning Ultraljudsvägledande PVK, praktisk övning
Josefin Lewén, Anna Olsson, Sara Olsson och Diana Larsson

15:45 – 16:15    Avslutande diskussion, skriftlig utvärdering

ANMÄLAN

Anmälan sker senast fredag 18 mars 2022 till Maria Ericsson, maria.ericsson@bbraun.com Deltagaravgiften faktureras i efterhand, så när du anmäler dig, kom ihåg att ange fakturaadress, referens, k-ställe etc.

Vi förutsätter att du fått godkännande av din chef att delta på denna utbildningsdag.

Dagen kommer att innehålla produktinformation.

VÄLKOMMEN!