B. Braun Sverige Hållbarhet

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Vårt åtagande som samhällsmedborgare

På B. Braun har vi levt med traditionen att vara en ödmjuk köpman sedan 1839. Från generation till generation har vi fört vidare en känsla av ansvar hos våra anställda, i vårt samhälle och för vår miljö. Ett resultat av detta är att vi ser hållbarhet som en av våra kärnvärderingar, tillsammans med innovation och effektivitet. För oss innebär det att handla som en god samhällsmedborgare och arbeta mot ekonomiska, miljömässiga och sociala mål.

Hållbarhet

Ett ansvarstagande förhållningssätt till vår omgivning är en självklarhet för oss på B. Braun. Vi engagerar oss i ekonomiska, ekologiska och sociala frågor för att vara med och arbeta för en bättre värld.

Hållbarhet är ett av våra ledord och en av grundpelarna i vårt motto ”Sharing Expertise”, men också en viktig framgångsfaktor i B. Brauns 175-åriga historia.

Miljö
Våra anställda har förbundit sig att arbeta för att skydda miljön och bevara våra naturresurser. Redan på 1990-talet infördes speciella miljöledningssystem i företaget för att få en bra överblick över det arbete som görs.

Socialt ansvarstagande
Hållbarhet innebär också att skapa möjligheter för framtida generationer. Som det stora och världsomspännande företag vi är kan vi göra skillnad och bidra förändringar i samhället och till förbättrade levnadsvillkor. Vi engagerar oss lokalt i olika frågor för att våra resurser ska komma till nytta på bästa sätt.

Vetenskap
Snabba framsteg inom det medicinska området innebär nya utmaningar vad gäller personalutbildning och gör vidareutbildning till en nödvändighet. För att tillgodose de ständigt växande behoven arbetar B. Braun mycket med just utbildning. Tillsammans med ledande specialister inom olika discipliner skräddarsyr vi relevanta utbildningar för att säkerställa att personalen har rätt utbildning för att garantera bästa möjliga vård för patienten.  

Konst & Kultur
B. Braun har ett stort engagemang i konst och kultur. Till exempel har vi byggt upp en samling av samtida konst sedan 1992 för att stödja unga internationella konstnärer.

Sport
När det gäller sport stödjer B. Braun olika evenemang och elitidrottare, främst i hemlandet Tyskland.

Uppförandekod - Code of Conduct

En uppförandekod (eller på engelska Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.

En viktig del i  B. Brauns hållbarhetsarbete är vår uppförandekod, eller Code of Conduct. Detta dokument berör tio, för företaget, centrala principer som förankrar koncernens strategi i företaget kultur. För de anställda innebär detta en tydlighet att efterleva i den dagliga verksamhet. För leverantörer och kunder är det ett bindande löfte som de kan lita på!

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Har du några frågor gällande hur arbetet går till? Titta gärna i vår FAQ
pdf (235.8 KB)
Code of conduct
pdf (37.2 KB)

Kontakt

Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sweden