Handhygien vårdande & effektivt

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Därför är handhygien viktigt

Varje dag dör tusentals människor av infektioner förvärvade under sjukvårdsbehandling. Händerna är den främsta smittovägen under ett sjukvårdsbesök. Därför är handhygien den viktigaste åtgärden för att undvika överföring av skadliga bakterier och förhindra vårdrelaterade infektioner.

All hälso-och sjukvårdspersonal, vårdgivare eller personer som är involverad i direkt eller indirekt patientvård måste vara medvetna om vidden om god handhygien och rutiner för rengöring och tidpunkter.

Om händerna inte är synligt smutsiga, tvätta händerna genom att gnugga dem med en alkoholbaserad produkt, det är snabbare, effektivare och tolereras bättre av händerna än att tvätta med tvål och vatten. När händerna är synligt smutsiga eller nedsmutsade med blod eller andra kroppsvätskor eller efter toalettbesök, tvätta händerna med tvål och vatten.
Även handtvätt med tvål och vatten är att föredra om händerna har utsatts för potentiella sporbildande patogener starkt misstänkts eller påvisat, inklusive utbrott av Clostridium difficile.

 

I samarbete med WHO

B. Braun är en del av den privata organisationen för patientsäkerhet (POPS) av Världshälsoorganisationen (WHO). Målet är att uppnå en minskning av vårdrelaterade infektioner genom förbättringar av handhygien , baserat på det övergripande syftet med WHO Clean Care är Safe Care Programme  är B. Braun engagerade för att höja medvetenheten i världen om vikten av en god handhygien

Läs mer på http://www.who.int/gpsc/pops/en/ 

Öka medvetenheten och främja handhygien
Skapa större medvetenhet i din vårdinrättning och ladda ner material som skapats enligt rekommendationerna från Världshälsoorganisationen WHO.

More on http://www.who.int/gpsc/en/

 

Tekniktips

  • Hur och när ska du desinfektera dina händer

    I enlighet med WHOs riktlinjer

  • Inför operation

    Observera att B. Braun lär ut bästa praxis och inte rekommenderar skrubbning.

  • Handtvätt

    I enlighet med WHOs riktlinjer

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige